#Poland #Georgia #Cooperation #PGIPH #blueberries #blackberries #Plantin #Kusibab #group