Zapytanie ofertowe

Polsko – Gruzińska Izba Przemysłowo Handlowa oferuje Państwu szerokie spektrum usług doradczych w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw i marketingu eksportowego ,

Poprzez rzetelne i stałe  gromadzenie aktualnych danych dotyczących wskaźników ekonomicznych oraz otoczenia biznesowego klienci Izby otrzymują niezbędne narzędzia do planowania swoich działań na rynkach zagranicznych – Gruzji i regionie.

Skonfiguruj zakres oferty:

Zbudowanie bazy danych podmiotów do współpracyZbudowanie bazy danych potencjalnych dystrybutorówraport - zbadania wielkości rynku docelowegoPrezentacja ofert i produktówprzedstawienie klasyfikacji i wymagań jakościowych dla produktów , usługi ( certyfikaty )analiza danych handlowych dotycząca rynkuanaliza i weryfikacja cen zbliżonych produktówanaliza konkurencjiidentyfikacja ryzyk dla branży , produktuanaliza uwarunkowań tranzytowych - cła, opłaty bariery taryfowe i pozataryfoweokreślenie trendów - sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań przez gruzińskich kontrahentówprezentacja i analiza instrumentów wsparcia eksportu poprzez instytucje polskie oraz gruzińskie.

Państwa Dane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko-Gruzińską Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą we Wrocławiu (53-125), al. Kasztanowa 3a
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub ofert od Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z siedzibą we Wrocławiu (53-125), al. Kasztanowa 3a za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.), w szczególności podanego w formularzu adresu poczty elektronicznej.

Przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.), pozyskanych w związku przygotowaniem oferty, jest Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą we Wrocławiu (53-125), al. Kasztanowa 3a,

2. zostałem poinformowany o dobrowolności przekazywania danych osobowych,

3. przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.