Wsparcie prawne

Polsko Gruzińska Izba Przemysłowo Handlowa wspiera prawnie swoich członków, zarówno w Polsce, jak i w Gruzji. Doradza przedsiębiorstwom, w tym spółkom kapitałowym. Izba reprezentuje interesy swoich członków w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Dedykowany departament prawny izby specjalizuje się w:

 1. Obsługa prawna przedsiębiorców
 • formalnoprawna obsługa organów spółek prawa handlowego,
 • audyty prawne przedsiębiorców (badania due diligence)
 • sporządzanie, zmiany umów lub statutów spółek,
 • doradztwo przy transakcjach na udziałach lub akcjach, w tym także doradztwo w zakresie zmiany wysokości kapitału zakładowego
 1. Postępowania sądowe i arbitraż
 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach związanych z ich działalnością biznesową,
 • zastępstwo przedsiębiorców w postępowaniach arbitrażowych oraz mediacyjnych,
 • doradztwo na etapie przedprocesowym, uwzględniające dobór strategii procesowej,
 • prowadzenie negocjacji prawnych z podmiotami, w celu polubownego rozwiązania sporów
 1. Umowy
 • redagowanie i opiniowanie umów wykorzystywanych w codziennej działalności,
 • negocjowanie z kontrahentami postanowień umów,
 •  przygotowywanie projektów umów dopasowanych do potrzeb przedsiębiorców, a także regulaminów i innych dokumentów prawnych
 1. Odzyskiwanie wierzytelności
 • windykacja należności,
 • doradztwo w postępowaniu egzekucyjnym,
 1. Postępowania administracyjne
 • zastępstwo procesowe Klientów przed organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi, w szczególności w sprawach dotyczących nieruchomości, w tym reprywatyzacyjnych, ochrony środowiska, prawa budowlanego, a także regulacji rynków finansowych.