Pisanie Biznes Planów

Wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów oraz dbałość o potrzeby oraz oczekiwania klienta stanowią podstawę naszej pracy. Powierzone nam opracowanie biznes planu jest wykonywane z najwyższą starannością oraz dbałością o szczegóły. Realizujemy biznes plany zarówno dla początkujących firm jak i dla Spółek Skarbu Państwa, dzięki czemu nasze doświadczenie pozwala na zapewnieniu Państwu obsługi o najwyższej jakości, zaś powierzone mam opracowanie biznes planu wykonywane jest ze szczególną troską o potrzeby oraz oczekiwania naszych klientów . Ponadto każdy biznes plan opracowany przez naszą firmę objęty jest gwarancją jakości .

Oferujemy Państwu profesjonalne tworzenie biznes planów na potrzeby:

 • pozyskania kredytu inwestycyjnego,
 • pozyskania inwestora zewnętrznego,
 • pozyskania dotacji unijnej (biznes plan lub studium wykonalności inwestycji),
 • pozyskania pozwolenia na działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych,
 • wniosku o nadanie statusu Krajowej Instytucji Płatniczej,
 • pozyskania dotacji z Urzędu Pracy,
 • własne Klienta, związane z oceną opłacalności projektu inwestycyjnego.

W trakcie tworzenia biznes planu przywiązujemy dużą wagę do kontaktu z Klientem, co gwarantuje pełną satysfakcję z efektów naszej pracy. Na bieżąco wyjaśniamy wątpliwości oraz służymy radą, aby ostatecznie dostarczyć Klientowi profesjonalny biznes plan w formach drukowanej oraz elektronicznej.

W zależności od podmiotu lub instytucji, do jakiej ma trafić biznes plan, wymogi odnośnie do jego budowy mogą być ograniczone do minimum, albo wskazywać na zastosowanie największego możliwego poziomu szczegółowości. Bez względu na cel biznes planu i wymogi, standardową jego strukturę przedstawić można w sposób następujący:

 • Streszczenie
 • Charakterystyka przedsiębiorstwa
 • Opis produktu lub usługi będącej efektem inwestycji
 • Analiza rynku i konkurencji
 • Informacje marketingowe
 • Plan inwestycji
 • Zarządzanie inwestycją i kwalifikacje pracowników
 • Harmonogram realizacji inwestycji
 • Finansowanie inwestycji
 • Prognozy finansowe
 • Analiza opłacalności inwestycji
 • Podsumowanie
 • Załączniki