Organizacja finansowania zewnętrznego

Konsultanci Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej dokonują audytu i opracywuja katalog ofert przetargów oraz zamówień publicznych. Dla naszych klientów przygotowujemy zapytania, aplikacje i dokumenty przetargowe zgodnie z kryteriami obowiązującymi zarówno w Gruzji jak i w Polsce.

Specjalizujemy się również w pozyskiwaniu dla naszych klientów dotacji i funduszy ze strony unii europejskiej jak i rządu gruzińskiego (wnioski i aplikacje o dotacje). Istnieje wiele obszarów, Izba jest w stanie pozyskać zachęty inwestycyjne. Po zapoznaniu się z wymaganiami i celami klienta przedstawiamy najbardziej korzystny model realizacji projektu, zakładający uelastycznienie struktury finansowej poprzez udogodnienia i programy dla inwestorów zagranicznych.

Pracownicy Izby współpracują z podmiotami wyspecjalizowanymi w wyszukiwaniu nieruchomości i gruntów pod inwestycje dla naszych klientów. Dokonujemy wyceny nieruchomości oraz oceny due diligenece. Badamy stan prawny nieruchomości pod względem wad prawnych oraz innych możliwych obciążeń. Wspieramy naszych klientów również przy zawieraniu transakcji, dokonujemy kompleksowej weryfikacji wszystkich niezbędnych dokumentów.

Przygotowujemy i doradzamy na każdym etapie postępowania, aż do finalizacji transakcji.