Kompleksowe zarządzanie projektem

W ramach tej usługi realizujemy projekty kompleksowo, skupiając się m.in. na:

 • Analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej, formalno-prawnej oraz w razie konieczności wskazywanie rozwiązań zamiennych
 • Przygotowanie budżetów wstępnych oraz kosztorysów
 • Przygotowanie harmonogramów realizacji inwestycji
 • Organizacja i przeprowadzenie przetargów
 • Doradztwo w zakresie wyboru wykonawców, ocena ofert
 • Nadzór nad kosztami w trakcie realizacji projektu
 • Przygotowywanie raportów z postępu robót według wymagań Inwestora
 • Reprezentowanie Inwestora na terenie budowy
 • Pełny nadzór techniczny nad jakością wykonywanych robót
 • Kontrola jakości wbudowywanych materiałów
 • Weryfikacja wniosków Wykonawcy o roboty dodatkowe
 • Kontrola dokumentacji powykonawczej
 • Przeprowadzenie lub udział w procedurze odbiorowej
 • Rozliczenie projektu