Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdziecie Państwo dokumenty Polsko – Gruzińskiej Izby Gospodarczo Handlowej:

Polsko – Gruzińska Izba Przemysłowo-Gospodarcza obejmuje patronatem przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z działalnością oraz celami realizowanymi przez Izbę.

W celu ułatwienia przygotowania uzasadnienia, prosimy skorzystać z wniosku o patronat.