Członkostwo Polsko-Gruzińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

Korzyści z członkostwa to między innymi:

 • wsparcie w rozpoczęciu ekspansji Państwa firmy na Gruzję
 • pozyskanie skutecznego kanału promocji Państwa firmy w Gruzji i w Polsce
 • możliwość spotkań z przedstawicielami władz państwowych i samorządów gruzińskich
 • bezpośredni kontakt do firm – członków izby w Gruzji
 • zniżki na wszystkie usługi Izby (do 40%)
 • comiesięczny wykaz atrakcyjnych przetargów w Gruzji
 • comiesieczny newsletter – najważniejsze informacje biznesowe z Gruzji
 • dostęp do technologii ułatwiających prowadzenie Państwa firmy, m.in. bezpłatny dostęp do dedykowanego systemu CRM
 • bezpłatny profil na portalu www.rrtrade.eu
 • zniżkę na zamieszczanie treści marketingowych na portalu RRTrade oraz w newsletterze
 • możliwość udziału w imprezach biznesowych, kulturowych i integracyjnych w Gruzji

Korzyści dla samorządów to między innymi:

 • wsparcie informacyjne w rozpoczęciu ekspansji firm z danej gminy członkowskiego
 • pozyskanie skutecznego kanału promocji gminy w Gruzji i w Polsce
 • możliwość spotkań z przedstawicielami władz państwowych i samorządów gruzińskich
 • wsparcie w budowaniu pozytywnych relacji politycznych
 • wymiana informacji na temat bieżących lub planowanych projektów na terenie danej gminy, w celu zainteresowania szerszej rzeszy potencjalnych inwestorów
 • ułatwienie procesów negocjacyjnych i zawierania porozumień miedzy gminami na linii Gruzja – Polska
 • comiesięczny wykaz atrakcyjnych przetargów w Gruzji dla gmin
 • comiesięczny newsletter dla gmin – najważniejsze informacje biznesowe i kulturalne z Gruzji
 • zniżkę na zamieszczanie treści marketingowych na portalu RRTrade oraz w newsletterze
 • możliwość udziału w imprezach biznesowych, kulturowych i integracyjnych w Gruzji oraz w Polsce

Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo
mikro

mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:
– zatrudnia mniej niż 10 pracowników
– jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Przedsiębiorstwo
małe

małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:
– zatrudnia mniej niż 50 pracowników
– jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;

Przedsiębiorstwo
średnie

średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które
– zatrudnia mniej niż 250 pracowników
– jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;

Przedsiębiorstwo
duże

duże przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:
– zatrudnia 250 i więcej pracowników
– jego roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny przekracza 43 milionów euro

Firmy
consultingowe

Gminy

Miejskie

Miejsko – wiejskie

Wiejskie

Wypełnić i podpisać Deklarację członkowską

Wypełnić i podpisać Ankietę członkowską

Przygotować odpis z KRS

Organizacje, które zamierzają przystąpić do Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, mogą uzyskać niezbędne informacje kontaktując się z Biurem Komunikacji i Spraw Członkowskich:

Ilona Syrota
Koordynator ds. Statutowych
tel. +48 511 091 867
e-mail: i.syrota@pol-ge.com

Po otrzymaniu Państwa dokumentów skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia akceptacji Państwa członkostwa. Następnie przekazany zostanie numer konta bankowego, na który należy wpłacić roczną składkę członkowską, wraz z jednorazową opłatą wpisową 75 zł.