Zapraszamy na Energy Industry Mixer – międzynarodowe spotkania networkingowe dla firm branży elektroenergetycznej

Polsko – Gruzińska Izba Przemysłowo Handlowa jako jeden z partnerów Bosetti Global Consulting – organizatora eventu,
z przyjemnością zaprasza do udziału w organizowanym w nowatorskiej formule „szybkich randek” spotkania firm i instytucji z sektora elektroenergetycznego „Energy Industry Mixer” 19 marca 2019 r.

Spotkanie odbędzie się w  Centrum Konferencyjnym przy wrocławskim Stadionie Miejskim .

Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się, zapoznać ze swoją ofertą i nawiązać współpracę biznesową z producentami , dostawcami oraz użytkownikami podzespołów, maszyn i urządzeń dla sektora elektroenergetycznego.

Udział w imprezie zapowiedziało już wielu z grona najważniejszych producentów sprzętu i rozwiązań dla branży energetycznej, a także przedstawiciele licznych instytucji, wspierających sektor energetyczny oraz branże bezpośrednio z nim powiązane – w tym m.in. polskie
i zagraniczne stowarzyszenia branżowe, uczelnie wyższe, izby handlowe, instytuty badawczo-rozwojowe, media itd.

Ponadto, w związku z dynamiczną sytuacją na rynku cen energii  część wydarzenia Energy Industry Mixer poświęcona będzie spotkaniom w formule B2B między firmami przemysłowymi z takich branż jak AGD, motoryzacyjna, lotnicza i innych z firmami specjalizującymi się
w następujących dziedzinach:

technologie uzupełniające i/lub zastępujące tradycyjne źródła energii elektrycznej; optymalizacja zużycia energii elektrycznej w procesach produkcyjnych; management energetyczny: zakup energii „zielonej”, grupowy zakup energii oraz planowanie oszczędności; systemy magazynowania energii elektrycznej itp.

Współorganizatorami wydarzenia są: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. i Energemini Polska Sp. z o.o.; Partnerami i Instytucjami, które objęły wydarzenie Patronatem są m.in.: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Politechnika Wrocławska, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, SHE Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Konsorcjum Smart Power Grids Polska, Wrocław Smart City, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Wojewoda Dolnośląski, British Polish Chamber of Commerce, Francuska Izba Przemysłowo- Handlowa w Polsce.

Rejestracja firm zainteresowanych udziałem w imprezie i zdobyciem nowych kontaktów biznesowych została otwarta 14 grudnia 2018 r. – formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie: http://energymixer.eu/pl/energymixer-pl/formularz-rejestracyjny-a/