The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce will take part in the Economic Forum in Tbilisi ENG/PL

The Economic Forum will be held in Tbilisi on May 25-26, organized by The Institute for Eastern Studies and the Georgian Chamber of Industry and Commerce.

The Economic Forum is one of the most important meeting of leaders of political and economic life in Central and Eastern Europe .

The Economic Forum coincides with 100th anniversary of the Act of Independence, which established the Democratic Republic of Georgia on May 26th, 1918. Throughout the years Georgia has become one of the most significant regional business hubs. As a frontier between Europe and Asia Georgia is attractive for international business, therefore conference will focus on economic and political development, along with other relevant topics. Economic Forum brings together high-level participants: businessmen, experts and journalists, with the aim to create dialogue and develop cooperation among European countries and their partners.

The honorary patronage over the event is held by the President of Georgia Griorgi Margwelaszwili.

The organizers are – The Institute for Eastern Studies, The Organizer of the Economic Forum in Krynica and the Georgian Chamber of Industry and Commerce.

Forum members include presidents, prime ministers, ministers, EU commissioners, parliamentarians and representatives of the largest corporations. The opinions, evaluations and statements of debate participants are cited by the world media and widely discussed by expert circles. Each year in the Forum program, there are about 120 debates in a dozen thematic paths, such as: macroeconomics, energy, business and management, new economy, health or international security.

At the Economic Forum in Tbilisi will meet the Presidents: Grigori Margwelaszwili, Andrzej Duda and Andrej Kiska, and the Prime Minister of Georgia, Griorgi Kwirikaszwili

The hosts expect about 250 important guests who will represent the economic sector, authorities: executive, legislative and local government, experts and journalists from the European Union, the South Caucasus, Iran and Central Asia. Discussions will be conducted in two ways – political and economic. The representatives of The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce also were invited to participate in Economic Forum. The President of The Polish Georgian Chamber of Industry and Commerce in Poland, Stanislaw Razniewski  will participate  in discussion panel Doing Business in Georgia: Advantages and Disadvantages.  The President of Polish Georgian Chamber in Tbilisi, Marcin Rutowicz will take part in B2B meetings.  

The most important topics that will be raised during the Forum:

 • The association of Georgia with the European Union – opportunities and challenges DCFTA, what next?
 • Round table: Challenges for regional security and the Euro-Atlantic goals of Georgia
 • Running a business in Georgia: pros and cons
 • Energetic security challenges in the countries of the European Union and the Eastern Partnership
 • Georgia and the area of ​​the South Caucasus with a prospective transit area
 • Poland and Georgia in the international arena 100 years after regain independence

Planned agenda: 

I Day 25th May: Arrival Day

Arrival
Accommodation
Sightseeing trip to Old Tbilisi
Sightseeing trip to Mtskheta
Georgian Dinner

II Day 26th May: Working Day

Presidential Opening Plenary Session: 09.00 – 10.00

President of Georgia, Giorgi Margvelashvili
Prime Minister of Georgia, Giorgi Kvirikashvili
Chairperson of Parliament of Georgia, Irakli Kobakhidze
President of Poland, Andrzej Duda
President of Slovakia, Andrej Kiska

B2B meetings: 10.15 – 13.15 (meetings of companies)

Panels: 10.15 – 18.20
Association with the EU, Challenges and Opportunities. What Next? (10.15 – 12.25)
Energy Security Challenges in EU and EaP Countries (11.25 – 12.35)
Georgia and the South Caucasus as a Prospective Transit Area (12.35 – 13.45)
Strategic Discussions Round Table: Challenges to the Regional Security and Georgia’s

Euro-Atlantic Goals (14.30 – 16.00)
Doing Business in Georgia: Advantages and Disadvantages (16.00 – 17.10)
Poland and Georgia in international relations 100 years after regaining its independence
(17.10 – 18.20)

Youth Panels: 14.30 – 18.00
Future of Europe: The Way Ahead (14.30 – 15.40)
Economics of tomorrow: Futurenomics (15.40 – 16.50)
100th Anniversary of the Democratic Republic of Georgia: Lessons for today (16.50 – 18.00)

The President of The Polish Georgian Chamber of Industry and Commerce in Poland, Stanislaw Razniewski  will participate  in discussion panel Doing Business in Georgia: Advantages and Disadvantages.  Georgia is a crossroads between the western world and Asia and the Middle East, which makes a good place for business. Economic reforms introduced over the last years have significantly facilitated the establishment and running a business, both for local entrepreneurs and foreign investors. Nevertheless, business is currently facing a number of obstacles in Georgia. Speakers will talk about the pros and cons of running a business.

Also, in discussion panel will participate our Strategic Partners from Georgia : Mikheil Khidureli – Director, Enterprise Georgia. Irakli Lekvinadze – Business Ombudsman, Georgia

Forum in Tbilisi is not only talks about the most important issues concerning macroeconomics, energy and the vision of the South Caucasus in the coming decades. It is also a rich cultural program with visiting the Old Town in the capital of Georgia and a trip to one of the oldest cities in this country – Mtskheta. The historical capital of the country and the cradle of the Georgian nation, whose monuments are inscribed on the UNESCO World Heritage List.

PL

W dniach 25-26 maja w Tbilisi odbędzie się Forum Ekonomiczne 2018, które  jest uznawane za największe i najbardziej znane spotkanie przedstawicieli świata polityki i biznesu w Europie Środkowo–Wschodniej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Gruzji Griorgi Margwelaszwili.

Organizatorami są – Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Gruzja stała się nie tylko ważnym ośrodkiem regionalnym, liderem przemian w ramach Partnerstwa Wschodniego, ale także ważnym punktem na geopolitycznej mapie świata, granicą między Europą i Azją, a także bramą między światem arabskim, a Europą. Gruzja, przyjąwszy chrześcijaństwo jako drugi kraj na świecie, stała się niejako jednym z filarów europejskiej kultury i tożsamości. Gruzja znana jest ze swych kurortów górskich, z jednej strony dobrze wyposażonych i ciekawych technicznie, a z drugiej strony położonych w miejscowościach, które zachowały swój regionalny charakter.

Na Forum Ekonomicznym w Tbilisi w dniach 25-26 maja spotkają się Prezydenci Gruzji, Polski i Słowacji: Griorgi Margwelaszwili, Andrzej Duda i Andrej Kiska oraz premier Gruzji Griorgi Kwirikaszwili.

fot.: Prezydenci Polski i Gruzji podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy w 2017 roku. Źródło: http://bit.ly/2ICDeNG

W tym roku gospodarze spodziewają się około 250 ważnych gości, którzy będą reprezentować sektor gospodarczy, władze: wykonawczą, ustawodawczą oraz samorządową, ekspertów i dziennikarzy z Unii Europejskiej, Kaukazu Południowego, Iranu oraz Azji Centralnej. Dyskusje będą prowadzone w dwóch ścieżkach – politycznej i gospodarczej.

Na Forum Ekonomicznym nie zabraknie zatem także przedstawicieli Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Prezes Izby w Polsce – Pan Stanisław Raźniewski będzię aktywnie uczestniczyć w panelu  dotyczącym Prowadzenia biznesu w Gruzji: plusy i minusy. W panelu również będą brali udział Partnerzy Strategiczni Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gruzji, z którymi Izba ma podpisane memoranda o współpracy, Mikheil Khidureli – Dyrektor Enterprise Georgia, 
Irakli Lekvinadze – Business Ombudsman.  Pan Marcin Rutowicz, Prezes Izby w Gruzji, będzie brał udział w sesjach B2B, dedykowanych dla przedsiębiorców.

Dyskusje będą prowadzone w dwóch ścieżkach – politycznej i gospodarczej.

Najważniejsze tematy, które zostaną poruszone podczas Forum:

 • Stowarzyszenie Gruzji z Unią Europejską – szanse i wyzwania DCFTA, co dalej?
 • Okrągły stół: Wyzwania dla bezpieczeństwa regionalnego i cele euroatlantyckie Gruzji
 • Prowadzenie biznesu w Gruzji: plusy i minusy
 • Wyzwania bezpieczeństwa energetycznego w krajach Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego
 • Gruzja i obszar południowego Kaukazu perspektywicznym obszarem tranzytowym
 • Polska i Gruzja na arenie międzynarodowej w 100 lat po odzyskaniu niepodległości

Agenda:

I Dzień 25 maja:
Przyjazd
Zakwaterowanie
Zwiedzanie starego miasta
Wycieczka do Mcchety
Kolacja

II Dzień 26 maja:

Otwarcie Prezydenckiej Sesji Plenarnej:
Prezydent Gruzji, Giorgi Margvelashvili
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda
Prezydent Słowacji, Andrej Kiska
Przewodniczący Parlamentu Gruzji, Irakli Kobakhidze
Premier Gruzji, Giorgi Kvirikashvili

Panele 10.15 – 19.20:
Stowarzyszenie z Unią Europejską szanse i wyzwania DCFTA co dalej? (11.15 – 12.25)
Wyzwania bezpieczeństwa energetycznego w krajach Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego (12.25 – 13.35)
Gruzja i obszar południowego Kaukazu perspektywicznym obszarem tranzytowym (13.35 – 14.35)
Wyzwania dla bezpieczeństwa regionalnego i cele euroatlantyckie Gruzji (15.30 – 17.00)
Prowadzenie biznesu w Gruzji: plusy i minusy (17.00 – 18.10)
Polska i Gruzja na arenie międzynarodowej w 100 lat po odzyskaniu niepodległości (18.10 –19.20)

Forum Młodych 15:30 – 19.00
Przyszłość Europy: Droga naprzód
Ekonomia jutra: Futurenomics
Setna rocznica Demokratycznej Republiki Gruzji: Lekcja na dziś

Forum w Tbilisi to nie tylko rozmowy na temat najważniejszych zagadnień dotyczących makroekonomii, energetyki oraz wizji Południowego Kaukazu w najbliższych dekadach. To także bogaty program kulturalny ze zwiedzaniem Starego Miasta w stolicy Gruzji oraz wyjazd do jednego z najstarszych miast w tym kraju – Mcchety. Historycznej stolicy kraju i kolebki narodu gruzińskiego, której zabytki wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Źródło: http://bit.ly/2ICDeNG , materiały graficzne zostały zamieszczone na bazie oficjalnych materiałów przekazanych od organizatorów.

Related Posts