CFT Precyzja ltd – a new member of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

CFT Precyzja ltd – a new member of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

CFT Precyzja ltd is a highly specialized entity developing and producing innovative products for military purposes as well as for defence and police applications, such as, among others, modern ballistic protection shields. The company focuses on developing sophisticated solutions, complex technologies and systems in the area of protecting transport (vehicles, aircrafts), buildings and public facilities, and all its offered products have the certification of domestic and foreign research centres as meeting the Polish and international standards.

CFT Precyzja is also a professional centre providing precise metalworking and metal processing services such as: CNC turning and milling, grinding, waterjet cutting, welding, painting etc. requiring a high degree of technological advancement.

During over 13 years of its professional activity CFT Precyzja has become a recognised, reliable and important business partner to entities from military, mining, energy, marine and cargo handling industries as well as many others, and the quality of its products and services have gained recognition on many continents including in Europe, America and Asia.

Openness towards expectations of customers, flexibility of the team and speed of information flow combined with excellent machinery park and a strong emphasis on quality and research innovation – create a unique competitive advantage and a valuable asset in business partner relations.

More information you will find on: http://cft-precyzja.pl/

 

CFT Precyzja Sp. z o.o. – nowy członek Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

CFT Precyzja Sp. z o.o. jest wysokospecjalistycznym podmiotem opracowującym i wytwarzającym innowacyjne produkty o przeznaczeniu militarnym, obronnym i policyjnym, takie jak m.in. nowoczesne osłony balistyczne. Spółka specjalizuje się w rozwijaniu nowatorskich technologii, kompleksowych systemów i rozwiązań w obszarze ochrony środków transportu (pojazdów, statków powietrznych) oraz budynków i obiektów użyteczności publicznej, a wszelkie oferowane produkty posiadają certyfikacje krajowych i zagranicznych centrów badawczych jako spełniające polskie i międzynarodowe normy.

CFT Precyzja jest ponadto profesjonalnym centrum świadczącym usługi precyzyjnej obróbki metali o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego.

W ciągu ponad 13 lat swojej profesjonalnej działalności CFT Precyzja stała się docenianym, ważnym i wiarygodnym partnerem biznesowym podmiotów z przemysłu militarnego, wydobywczego, energetycznego, morskiego, przeładunkowego i wielu innych, a jakość jej produktów i usług zyskały uznanie na wielu kontynentach m.in. w Europie, Ameryce i Azji.

Otwartość na oczekiwania klienta, elastyczność zespołu i szybkość przepływu informacji w połączeniu ze znakomitym parkiem maszynowym oraz silnym naciskiem na jakość i innowacyjność badawczo-rozwojową tworzą wyjątkową przewagę konkurencyjną i wartościowy atut w relacjach partnerskich.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę http://cft-precyzja.pl/

 

CFT Precyzja ltd – პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის ახალი წევრი კომპანია

CFT Precyzja არის მაღალკვალიფიციური კომპანია, რომელიც აწარმოებს ინოვაციურ პროდუქტებს სამხედრო მიზნებისთვის, ასევე თავდაცვისა და პოლიციისთვის, მათ შორის, თანამედროვე ბალისტიკური დაცვის ფარებს. კომპანია ფოკუსირებულია ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარებაზე, კომპლექსურ ტექნოლოგიებსა და სისტემებზე ტრანსპორტის (მანქანები, საჰაერო ხომალდები), ასევე შენობებისა და საზოგადოებრივი ობიექტების დაცვის სფეროში და კომპანიის მიერ შემოთავაზებულ ყველა პროდუქტს აქვს შიდა და უცხოური კვლევითი ცენტრების სერტიფიცირება პოლონური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

CFT Precyzja არის პროფესიონალური ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს ძვირფასი დანადგარების წარმოებასა და ლითონის დამუშავების მომსახურებას.

პროფესიული საქმიანობის 13 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში CFT Precyzja გახდა საიმედო ბიზნეს პარტნიორი სამხედრო, სამთო, ენერგეტიკის, საზღვაო, სატვირთო გადაზიდვებისა და მრავალი სხვა მწარმოებლებისათვის, ასევე მისი პროდუქციისა და მომსახურების ხარისხმა აღიარება მოიპოვა ბევრ კონტინენტზე, მათ შორის ევროპაში, ამერიკასა და აზიაში.

კლიენტების მოლოდინების მიმართ ღიაობა, გუნდის მოქნილობა და ინფორმაციის ნაკადის სიჩქარე, შესანიშნავ ტექნიკის პარკთან, ხარისხთან და  კვლევის ინოვაციებთან ერთად – ქმნის უნიკალურ კონკურენტულ უპირატესობას და ღირებულ აქტივებს ბიზნეს პარტნიორულ ურთიერთობებში.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ-გვერდზე: http://cft-precyzja.pl/

Related Posts