The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce has actively participated in the 11th edition of the European Economic Congress

The 11th edition of the most important economic event in Central Europe – the European Economic Congress has finished. The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce, represented by its President in Poland – Mr. Stanisław Raźniewski, has actively participated in the event. During the first day of the Congress the President participated in the discussion panel „Practice of operations on foreign markets”. The panel was moderated by Mr. Olaf Osica – director of the Foreign Markets project, Grupa PTWP SA.

The thematic scope of the session included ideas and strategies in regard to entering foreign markets as well as costs related to international expansion, the role of PolChambers in supporting Polish exports and investments, and many others.

Together with President Raźniewski in the panel participated:

  • Aleksandra T. Fux, President, Polish-Austrian Initiative for Economic Cooperation in Vienna
  • Marcin Lewandowski, President, Polish Chamber of Commerce in the Netherlands
  • Tomasz Matysik, vice president, Polish Chamber of Commerce in Australia
  • Piotr Stolarczyk, director, Department of International Banking and Export Financing, Bank Pekao SA
  • Hanna Stypułkowska-Goutierre, President, PolChambers – Polish Chambers of Commerce Abroad.

The European Economic Congress is the most important economic event in the Central Europe region. The wide and diverse thematic scope comprises covers over a dozen major areas, which gives more than one hundred debates, sessions, meetings, and other events. The trends of this year’s debate included topics such as the role of young people in transforming Europe and the future of the European Union.

As a Chamber, we are pleased to participate in the Congress and we hope that we will participate in subsequent editions of such an important event as the European Economic Congress is.

 

 

XI edycja największego spotkania biznesowego w regionie Europy Centralnej – Europejskiego Kongresu Gospodarczego już za nami. Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa, reprezentowana przez Pana Stanisława Raźniewskiego Prezesa Izby Polska brała czynny udział w wydarzeniu. Podczas pierwszego dnia Kongresu Prezes Izby uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Praktyka działalności na rynkach zagranicznych”. Panel był moderowany przez Pana Olafa Osicę – dyrektora projektu Rynków Zagranicznych, Grupa PTWP SA.

Zakres tematyczny sesji obejmował pomysły i strategii przy wejściu na rynki zagraniczne, koszty związane z ekspansją zagraniczną, rolę PolChambers we wsparciu polskiego eksportu i inwestycji oraz inne.

Wspólnie z prezesem Raźniewkim panelu uczestniczyli:

  • Aleksandra T. Fux, prezes, Polsko-Austriacka Inicjatywa Współpracy Gospodarczej w Wiedniu
  • Marcin Lewandowski, prezes, Polska Izba Handlowa w Holandii
  • Tomasz Matysik, wiceprezes, Polska Izba Handlowa w Australii
  • Piotr Stolarczyk, dyrektor, Departament Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu, Bank Pekao SA
  • Hanna Stypułkowska-Goutierre, prezes, PolChambers – Polskie Izby Handlowe za Granicą

Europejski Kongres Gospodarczy to największe spotkanie biznesowe w regionie Europy Centralnej. Szeroki i różnorodny zakres tematyczny obejmuje kilkanaście głównych obszarów, co daje ponad sto debat, sesji, spotkań i innych wydarzeń. Wśród nurtów tegorocznej debaty były takie tematy jak rola młodych ludzi w przekształcaniu Europy i przyszłość Unii Europejskiej.

Jako Izba cieszymy się z udziału w Kongresie oraz mamy nadzieję, że będziemy czynnie uczestniczyć w kolejnych edycjach tak ważnego wydarzenia jakim jest Europejski Kongres Gospodarczy.

Related Posts