Relacja z obecności Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na uroczystości z okazji XVI edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

W dniu 26 czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące XVI edycję konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” na Dolnym śląsku.

Konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem organizowanym wspólnie przez Business Centre Club i Ministerstwo Finansów.

Głównymi celami konkursu są: tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami, zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków, tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości i akceptacji poprzez lepsze poznanie praw i obowiązków obu stron oraz uwarunkowań.

Na spotkaniu nie zabrakło też przedstawicieli Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Izbę reprezentował prezes – Pan Stanisław Raźniewski.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie Loży Dolnośląskiej Business Centre Club oraz Kanclerzowi Loży Panu Prezesowi –  Markowi Woronowi za zaproszenie oraz możliwość udziału w wydarzeniu. Mamy nadzieję, że będziemy czynnie uczestniczyć w kolejnych edycjach.

Źródło: http://bit.ly/2tJdPIc