2022 აპრილი

Grafika 13 - promocja Otwórz się na rynki
Otwórz się na nowe rynki !

Otwórz się na nowe rynki ! Poznaj możliwości inwestycyjne krajów wschodnich razem z Polsko-Gruzińską Izbą Przemysłowo-Handlową ! Systemowo zwiększamy potencjał…