On 9 September, was held a solemn meeting with the participation of the official delegation of the Autonomous Republic of Adjara and representatives of the Lower Silesian Marshal’s Office and the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

On 9 September, was held a solemn meeting with the participation of the official delegation of the Autonomous Republic of Adjara and representatives of the Lower Silesian Marshal’s Office and the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

The official delegation of the Autonomous Republic of Adjara was represented by Tite Aroshidze – The Minister of Agriculture of the Autonomous Republic of Adjara, Ruslan Koridze – Deputy Minister of Agriculture of the Autonomous Republic of Adjara, Irma Aphkhazava – Director of the Department of Strategic Planning and Analysis of Agriculture, Tamar Davitadze – Assistant to the Minister for Foreign Cooperation.

From Marshal’s Office, the meeting was attended by Marcin Gwóźdź – Deputy Marshal of the Lower Silesian Voivodeship, Paweł Czyszczoń – Director of Rural Department, Aleksandra Mirowska – Piałucha – Head of the Protocol Department.

The Polish-Georgian Chamber of  Industry and Commerce was represented by the Chamber’s President in Poland – Stanisław Raźniewski, Business Development Manager – Agnieszka Raźniewska, Office Manager – Ilona Syrota.

During the meeting, the Georgian delegation had the opportunity to learn many important facts about the potential of agricultural and investment sector of Lower Silesia, as well as discuss topics related to the exchange of experience, development of agrotechnical and agriculture.

The meeting was a great opportunity to present key areas of activities of the Polish-Georgian Chamber of Commerce and Industry as well as activities of its members and partners. During the meeting the offer of Polska Borówka Sp. z o.o. and the “in-vitro Kusibab” group – Horticulture Waganowice, Aleksandra Kusibab – Wyka and PLANTIN Sp.z o.o.were presented.

As a Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce, we hope that there will be more such meetings, and the Chamber’s presence and activities will significantly contribute to this.

W dniu 9 września odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli oficjalnej delegacji Autonomicznej Republiki Adżarii z reprezentantami Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej  

W skład oficjalnej delegacji Adżarii wchodzili: Tite Aroshidze – Minister Rolnictwa Autonomicznej Republiki Adżarii, Ruslan Koridze – Wiceminister Rolnictwa Autonomicznej Republiki Adżarii, Irma Aphkhazava  –  Dyrektor Departamentu Polityki i Analiz w Ministerstwie Rolnictwa, Tamar Davitadze – Asystentka ministra ds. współpracy zagranicznej.

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego w spotkaniu wzięli udział: Marcin Gwóźdź – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Paweł Czyszczoń – Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich, Aleksandra Mirowska – Piałucha  – Kierownik Działu protokołu.

Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa była reprezentowana przez prezesa Izby w Polsce – Stanisława Raźniewskiego, Business Development Manager – Agnieszkę Raźniewską, Office Manager – Ilonę Syrotę.

Podczas spotkania gruzińska delegacja miała okazję zapoznać się z wieloma istotnymi faktami nt. potencjału sektora rolnego i inwestycyjnego Dolnego Śląska, a także omówić tematy z  zakresu wymiany doświadczeń, rozwoju agrotechniki i rolnictwo.

Spotkanie było również świetną okazją do zaprezentowania potencjału oraz głównych celów działalności Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej a także jej członków i partnerów, m.in. została przedstawiona oferta Polska Borówka Sp. z o.o. oraz grupy „in-vitro Kusibab” – Gospodarstw Ogrodniczych Waganowice, Aleksandra Kusibab – Wyka i PLANTIN Sp.z o.o.

Mamy nadzieję, iż takich spotkań będzie coraz więcej a obecność i działalność Polsko – Gruzińskiej Izby Przemysłowo Handlowej bardzo się do tego przyczyni.11 სექტემბერი 2019