International Project Management Association is a new partner of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

International Project Management Association – nowy partner Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

IPMA jest międzynarodową organizacją non-profit zrzeszającą stowarzyszenia narodowe z dziedziny zarządzania projektami w 57 krajach na całym świecie. IPMA® odgrywa wiodącą rolę w rozwoju i promocji zawodu kierownika projektów poprzez IPMA Competence Baseline (ICB), wyznacza standardy i wytyczne dla pracy wielu ekspertów zarządzania projektami.

 

International Project Management Association is a new partner of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

The International Project Management Association is an internationally operating, non-profit organisation which is bringing together national associations in the field of project management in 57 countries all over the world. IPMA® has a leading role in the development and promotion of the project management profession through IPMA Competence Baseline (ICB) as well as sets the standards and guidelines for the work of many project management experts.

 

Related Posts