Xspedycja – a new member of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

Xspedycja – a new member of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

«Xspedycja» limited liability company is freight forwarding company specializing in national and international transportations. In international transport, its key area of activity directions are: Belarus, Ukraine, Russia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Georgia, Moldova, Turkmenistan, Kyrgyzstan and Tajikistan. The company has a diverse fleet of vehicles, which helps to adapt to all customer needs, and also has the experience that ensures the successful execution of the all operations.

 The company’s offer includes:

 • International shipping in Belarus, Ukraine, Russia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Georgia, Moldova, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, as the main area of our activity
 • Organization of transportations of complete cargoes
 • Tractors with semitrailers curtain, tarpaulin and refrigerated
 • Full forwarding services (customs clearance, cargo insurance)
 • Cooperation with reliable and experienced drivers
 • Transportation of goods of high and very high cost (the opportunity of the convoy and insurance)
 • Competitive freight rates

More information you will find on http://xspedycja-polska.pl/

 

Xspedycja  – nowy członek Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Firma Xspedycja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą spedycyjną specjalizującą się głównie w transporcie międzynarodowym, kluczowym obszarem działania której są kierunki: Białoruś, Ukraina, Rosja, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Gruzja, Mołdawia, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan. Xspedycja dysponuje zróżnicowanym taborem, co ułatwia dopasowanie się do potrzeb klienta i doświadczenie, które gwarantuje sukces powodzenia podjętego zadania.

Oferta firmy obejmuje:

 • transport międzynarodowy, kierunki Białoruś, Ukraina, Rosja, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Gruzja, Mołdawia, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan jako główny obszar naszego działania
 • organizacja przewozów całopojazdowych i drobnicowych
 • ciągniki siodłowe z naczepami typu firanka, plandeka i chłodnia
 • samochody dostawcze do 5t i busy,
 • kompleksowa obsługa spedycyjna (urzędy celne, gwarancje, ubezpieczenia towaru)
 • współpraca z rzetelnymi i doświadczonymi kierowcami
 • transport ładunków o wysokiej i bardzo wysokiej wartości (możliwości konwoju lub doubezpieczenia)
 • konkurencyjne stawki frachtu

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę http://xspedycja-polska.pl/

 

Xspedycja – პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის ახალი წევრი კომპანია

Xspedycja არის საექსპედიტორო კომპანია, რომელიც სპეციალიზდება ეროვნულ და საერთაშორისო გადაზიდვებში. საერთაშორისო სატრანსპორტო საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ბელარუსია, უკრაინა, რუსეთი, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, უზბეკეთი, საქართველო, მოლდოვა, თურქმენეთი, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი. კომპანიას გააჩნია მრავალფეროვანი სატრანსპორტო საშუალებები, რომელიც მას ეხმარება მომხმარებელთა საჭიროებებზე მორგებაში, ასევე კომპანიას აქვს გამოცდილება, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა ოპერაციის წარმატებით შესრულებას.

კომპანიის შეთავაზება მოიცავს შემდეგს:

 • საერთაშორისო გადაზიდვების წარმოება ბელარუსიის, უკრაინის, რუსეთის, აზერბაიჯანის, ყაზახეთის, უზბეკეთის, საქართველოს, მოლდოვას, თურქმენეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთის მიმართულებით, რაც კომპანიის საქმიანობის ძირითადი სფეროა;
 • სრული ტვირთის გადაზიდვის ორგანიზება;
 • ტრაქტორები ნახევრად მისაბმელიანი ფარით, ბრეზენტით და მაცივრებით;
 • სრული საექსპედიტორო მომსახურება (განბაჟება, ტვირთის დაზღვევა);
 • საიმედო და გამოცდილ მძღოლებთან თანამშრომლობა;
 • მაღალი და უმაღლესი ღირებულების მქონე საქონლის ტრანსპორტირება (კონვოისა და დაზღვევის შესაძლებლობა);
 • კონკურენტული სატარიფო განაკვეთები.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ-გვერდზე: http://xspedycja-polska.pl/

Related Posts