POL- GE Chamber na Europejskim Kongresie Gospodarczym / POL- GE Chamber at the European Economic Congress

PL

Już wkrótce, w dniach 13-15 maja 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się kolejna edycja największego spotkania biznesowego w regionie Europy Centralnej – Europejski Kongres Gospodarczy, w którym weźmie aktywny udział Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Prezes Izby w Polsce – Pan Stanisław Raźniewski będzie uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Praktyka działalności na rynkach zagranicznych”.

Europejski Kongres Gospodarczy to największe spotkanie biznesowe w regionie Europy Centralnej. Po raz jedenasty grono uczestników Kongresu podejmie tematy kluczowe dla polskiej, europejskiej i globalnej gospodarki.

Szeroki i różnorodny zakres tematyczny obejmuje kilkanaście głównych obszarów, co daje ponad sto debat, sesji, spotkań i innych wydarzeń. Wśród nurtów tegorocznej debaty znajdą się takie tematy jak rola młodych ludzi w przekształcaniu Europy i przyszłość Unii Europejskiej.

Wśród wydarzeń, które będą towarzyszyły XI edycji EEC już teraz można wymienić: czwartą edycję European Start-up Days i piątą odsłonę projektu EEC – Liderzy Przyszłości.

Zapraszamy wszystkich do udziału!

 

ENG

On 13-15 May 2019, the next edition of the European Economic Congress – the most important economic event in Central Europe will take place at the International Congress Center in Katowice. The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce will actively participate in the event.

The President of the Chamber in Poland – Mr. Stanisław Raźniewski will participate in the discussion panel “Practice of operations on foreign markets”.

The European Economic Congress is the most important economic event in the Central Europe region. For the eleventh time, the participants of the Congress will take up key topics for the Polish, European and global economy.

The wide and diverse thematic scope comprises covers over a dozen major areas, which gives more than one hundred debates, sessions, meetings, and other events. The trends of this year’s debate will include topics such as the role of young people in transforming Europe and the future of the European Union.

Among the events that will accompany the 11th edition of the EEC, will be the 4th European Start-up Days (14-15 May 2019) and the and the 5th edition of the EEC Project – Leaders of Tomorrow.

We invite everyone to participate!

Related Posts