The Aleksandra Kusibab-Wyka i Marcin Wyka Horticulture Farm – a new member of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

The Aleksandra Kusibab-Wyka i Marcin Wyka Horticulture Farm – a new member of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

The Horticulture Farm was established in 2007. Currently, its area with the infrastructure is just over 10 hectares. Much has changed during these 10 years. The Horticulture Farm increased the space it occupies and the scale of production as well as work on gaining new markets, changing the selection of species and varieties, in line with the expectations of their customers. All this has led to gaining, and then consolidating market position of the Aleksandra Kusibab-Wyka i Marcin Wyka Horticulture Farm as one of the leading manufacturers of seedlings. All its plants are micro propagated rootings, and the starting material is derived from a laboratory of tissue culture of the Tadeusz Kusibab Horticulture Farm. This gives to Horticulture Farm confidence that its propagated plants are free of viruses and checked for compliance varietal.

 

Gospodarstwo Ogrodnicze Aleksandra Kusibab-Wyka i Marcin Wyka – nowy członek Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Gospodarstwo zostało założone w 2007 roku. Obecnie powierzchnia wraz z infrastrukturą zajmuje nieco ponad 10 hektarów. Przez dziesięć lat wiele się zmieniło. Została zwiększona zajmowana powierzchnia i skala produkcji. Gospodarstwo Ogrodnicze pracowało nad zdobywaniem nowych rynków zbytu i zmieniało dobór oferowanych gatunków i odmian – zgodnie z oczekiwaniami klientów. Wszystko to doprowadziło do zajęcia, a później ugruntowania pozycji Gospodarstwa Aleksandra Kusibab-Wyka i Marcin Wyka na rynku, jako jednego z wiodących producentów sadzonek. Wszystkie produkowane rośliny rozmnażane są poprzez ukorzenienie mikro sadzonek, a wyjściowy materiał pochodzi z laboratorium kultur tkankowych Gospodarstwa Ogrodniczego Tadeusza Kusibab. Daje to pewność, że rozmnażane przez Gospodarstwo rośliny są wolne od wirusów i sprawdzone pod kątem zgodności odmianowej.

 

„ალექსანდრა კუშიბაბ ვიკა & მარჩინ ვიკა“ – პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის ახალი წევრი კომპანია

მებაღეობის ფერმა 2007 წელს დაარსდა. ამჟამად, მისი ტერიტორია ინფრასტრუქტურით  10 ჰექტარზე მეტს შეადგენს. ამ 10 წლის განმავლობაში ბევრი რამ შეიცვალა. მებაღეობის ფერმაში გაიზარდა სივრცე, წარმოების მასშტაბი, ასევე ახალი ბაზრების მოპოვებაზე მუშაობა, მომხმარებელთა მოლოდინების შესაბამისად ჯიშებისა და ნაირსახეობების შეცვლა-შერჩევა. ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ „ალექსანდრა კუშიბა ვიკა & მარჩინ ვიკა“ ბაზარზე დამკვიდრდა  როგორც ნერგების წამყვანი მწარმოებელი. მისი ყველა მცენარე, მიკრო გამრავლებული ფესვები და საწყისი მასალა მიიღება „Tadeusz Kusibab“-ის მებაღეობის ფერმის ქსოვილის კულტურის ლაბორატორიიდან., რაც მებაღეობის ფერმას აძლევს რწმენას, რომ გამრავლებული მცენარეები თავისუფალია ვირუსებისგან და შემოწმებულია ჯიშთან შესაბამისობაზე.

 

Related Posts