YORK PL – a new member of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

YORK PL – a new member of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

YORK PL is a leading European manufacturer of household products for maintaining cleanliness.

The company offers wide range of cleaning products, which are characterised by functionality, great quality but also by modern forms, patterns and colours. The most important technological, fully automed production and our own know-how put the company as a leader in European market in household industry.

Visionary character, open to novelties and great willingness to meet the needs of customers, boosts its development and makes it very dynamic. Every year YORK PL points its presense on the most popular trade events, that take place around the world. The most important are AMBIENTE (Frankfurt-am-Main), PLMA (Amsterdam), INTERNATIONAL HOUSEWARES SHOW (Chicago) and HOUSHOLD EXPO (Moscow). As a company YORK PL take care also about its employees and natural enviroment. From this point the company constantly care about social and ecological context of business management. All company’s actions are connected with their clients, their expectations, and to meet them is for YORK PL the most important goal.

 

YORK PL – nowy członek Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

YORK PL jest wiodącym w Europie producentem artykułów gospodarstwa domowego przeznaczonych do utrzymywania czystości.

Firma oferuje bogatą gamę produktów przeznaczonych do utrzymywania czystości, które wyróżniają się funkcjonalnością, wysoką jakością oraz bogactwem formy, wzornictwa i kolorystyki. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, w pełni zautomatyzowana produkcja i własne know how stawiają firmę na pozycji wiodącego w Europie producenta w branży household.

Wizjonerstwo, otwartość na nowości i chęć sprostania rosnącym oczekiwaniom Klientów sprawiają, że firma rozwija się bardzo dynamicznie. Każdego roku YORK PL prezentuje swoją ofertę na kilkunastu liczących się w branży imprezach targowych organizowanych na całym świecie, z których najważniejsze stanowią AMBIENTE (Frankfurt nad Menem), PLMA (Amsterdam), INTERNATIONAL HOUSEWARES SHOW (Chicago) czy HOUSEHOLD EXPO (Moskwa). „Partnerstwo w porządku” YORK PL przejawia się również troską o pracowników i środowisko naturalne, stąd permanentna dbałość o społeczny i ekologiczny kontekst prowadzenia biznesu. Wszystkie działania koncentrują się na Kliencie i jego oczekiwaniach. To on stanowi podstawę funkcjonowania organizacji, a jego satysfakcja jest dla firmy wartością nadrzędną.

 

YORK PL – პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის ახალი წევრი

YORK PL – წამყვანი ევროპული საყოფაცხოვრებო პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია.

კომპანია მომხმარებლებს სთავაზობს საწმენდი საშუალებების ფართო სპექტრს, რომელიც გამოირჩევა ფუნქციონალურობით, მაღალი ხარისხით, თანამედროვე ფორმებით, ნიმუშებითა და ფერებით. სრულიად ავტომატიზირებული წარმოება, ჩვენი ცოდნა და გამოცდილება გვაქცევს საყოფაცხოვრებო ინდუსტრიის ლიდერ კომპანიად ევროპის ბაზარზე.

ახალი პროდუქტებისა და მომხმარებელთა მზარდი მოლოდინის დაკმაყოფილების სურვილი ხელს უწყობს კომპანიის დინამიურობასა და განვითარებას. ყოველწლიურად კომპანია YORK PL წარმოდგენილია მსოფლიო მასშტაბით ორგანიზებულ სავაჭრო ბაზრობებზე, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია; Ambiente (ფრანკფურტი), PLMA (ამსტერდამი), International Housewares Show (ჩიკაგო) ან HOUSEHOLD EXPO (მოსკოვი). YORK PL ზრუნავს თანამშრომლებისა და ბუნებრივი გარემოზე. რაც მუდმივად ზრუნავს ბიზნესის გაშუქების სოციალურ და ეკოლოგიურ კონტექსტში. ყველა საქმიანობა ორიენტირებულია მომხმარებლებზე და მათ მოლოდინებზე. ყველა კომპანიის მიერ განხორციელებული ქმედებები მიმართულია მომხმარებლებსა და მათი მოლოდინების დაკმაყოფილებაზე. მომხმარებლის კმაყოფილება კი ჩვენი კომპანიის უზენაეს მიზანს წარმოადგენს.

Related Posts