A new EXHIBITION SALON at the office of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

We are pleased to announce that through the dynamic development of the relationship and scope of projects in Georgia and Poland, the Chamber is launching a new project dedicated to its members and partners

Thanks to the introduced changes, from March 15, 2019, we would like to invite all Chamber’s Members and Partners to be a part of the new EXHIBITION SALON for Polish Products in Georgia organized at the office of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce.

As part of the membership, the Chamber provides the possibility of permanent exposure to the products and marketing materials of the company in Georgia. The initiative of this project was developed and maintained by the Chamber. Financing the project is provided by the Chamber as part of the most important mission of its activity – promotion and support member companies.

The project gives opportunities to reach new clients in Georgia (and countries in the region) and develop relationships with existing partners.

For more details, please contact our office in Poland and Georgia: chamber@pol-ge.com , info@pol-ge.com

 

Z przyjemnością informujemy, iż wraz z dynamicznym rozwojem relacji  oraz  zakresu projektów w Gruzji i Polsce Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa rozpoczyna nowy dedykowany członkom oraz partnerom Izby projekt

Dzięki wprowadzonym zmianom już od 15 marca  2019 roku serdecznie zapraszamy wszystkich Członków do  bycia częścią nowego SALONU WYSTAWIENNICZEGO Produktów Polskich  w Gruzji  organizowanego przy biurze Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo -Handlowej.

W ramach członkostwa  Izba udostępnia możliwość  stałej ekspozycji Państwa produktów i materiałów marketingowych firmy w Gruzji. Inicjatywa jest projektem opracowanym i  prowadzonym przez Izbę. Finansowanie projektu zapewnia Izba w ramach realizacji misji promocji  firm członkowskich.

Projekt daje  możliwość dotarcia do nowych klientów  w Gruzji ( oraz państwach regionu ) wraz z rozwinięciem relacji z obecnymi już partnerami.

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Polsce i Gruzji: chamber@pol-ge.com info@pol-ge.com