Members and partners of The Polish-Georgian Chambers of Industry and Commerce have participated in the meeting dedicated to the presentation of the Deep Sea Port and the Economic Zone in Anaklia

Members and partners of The Polish-Georgian Chambers of Industry and Commerce have participated in the meeting organized on Monday in Warsaw, which focused on the presentation of the Deep Sea Port and the Economic Zone in Anaklia. Among others there were:

– Zupbadura, represented by its President – Mr. Tadeusz Badura and Production Director – Mr. Ziemowit Bogielczyk;

– PPHU Lawa, represented by its Owner – Mr. Waldemar Lech;

– HALFEN, represented by its President – Mr. Andrzej Gora.

During the event, there was a presentation of the port and economic zone in Anaklia with a detailed presentation of the individual stages of implementation and related budgets.

As part of the event, participants also had the opportunity to participate in dedicated B2B meetings and Business Roundtables talks.

As a Chamber, we are providing to our members and partners the most attractive and valuable opportunities related to expansion into foreign markets. We would like to thank our members for their trust and participation in such an important event for the development and strengthening relationship between the Chamber and the Deep Sea Port and the Economic Zone in Anaklia.

 

W poniedziałkowym spotkaniu w Warszawie na temat prezentacji portu głębinowego oraz strefy ekonomicznej w Anaklii uczestniczyły również firmy członkowskie i partnerskie Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, m.in.:

– Zupbadura, reprezentowana przez Prezesa – Pana Tadeusza Badurę oraz Dyrektora Produkcji – Ziemowita Bogielczyka;

– PPHU Lawa, reprezentowana przez właściciela – Pana Waldemara Lecha;

– HALFEN, reprezentowany przez Prezesa – Pana Andzeja Górę.

Głównym celem spotkania była prezentacja projektu portu i strefy ekonomicznej w Anaklii wraz z dokładnym przedstawieniem poszczególnych etapów realizacji i zakładanych budżetów.

W ramach spotkania uczestnicy mieli także możliwość brać udział w dedykowanych spotkaniach B2B oraz uczestniczyć w rozmowach podczas Business Roundtable.

Jako Izba staramy się udostępnić naszym członkom oraz partnerom jak najwięcej możliwości związanych z ekspansją na rynki zagraniczne. Dziękujemy naszym firmom za zaufanie oraz udział w tak ważnym wydarzeniu dla rozwoju oraz wzmocnienia relacji Izby z Portem Głębinowym oraz strefą ekonomiczną w Anaklii.

Related Posts