EWA-BIS Ltd – a new member of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

EWA-BIS Ltd – a new member of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

The Ewa-Bis company was founded in 1987 in Warsaw. Marek Marzec is the founder of the company and the Member of the Management Board. Ewa-Bis belongs to Ewa-Bis Group operating in several branches of business.

Ewa-Bis currently exports fruits and vegetables to about 50 countries around the world, including almost all of Europe. The company is one of the 20 largest exporters in Poland and cooperates with approx. 60 producer groups and approx. 100 individual farmers. The most important activity is the export of fresh and frozen vegetables and fruits. The company’s offer also includes NFC juices, concentrates and FMCG products. The company provides both conventional and ecological products.

Ewa-Bis runs companies in five countries, works in Poland, Russia, Germany, Ukraine and Canada. Ewa-Bis Group employs 200 people, and in 2016 generated PLN 60 million of sales revenues. The company works with commercial and distribution networks, processors and wholesalers. Due to the fact that Ewa-Bis is developing its foreign trade well, the company was honored with the title of Outstanding Exporter of the Year 2017.

 

EWA-BIS Sp. z o.o. – nowy członek Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłoowo-Handlowej

Firma Ewa-Bis została założona w 1987 roku w Warszawie. Założycielem firmy i Członkiem Zarządu jest Marek Marzec. Ewa-Bis należy do Ewa-Bis Group działającej w kilku gałęziach biznesu.

Ewa-Bis obecnie eksportuje owoce i warzywa do ok. 50 krajów na całym świecie, w tym do niemal całej Europy. Firma należy do 20 największych eksporterów w Polsce i współpracuje z ok. 60 grupami producenckimi i ok. 100 indywidualnymi rolnikami. Najważniejszym kierunkiem działalności jest eksport świeżych i mrożonych warzyw i owoców. W ofercie firmy znajdują się również soki NFC, koncentraty oraz produkty FMCG. Firma zapewnia zarówno produkty konwencjonalne, jak i ekologiczne.

Ewa-Bis prowadzi spółki w pięciu krajach, pracuje w Polsce, Rosji, Niemczech, Ukrainie i Kanadzie. Ewa-Bis Group zatrudnia 200 osób, a w 2016 roku wypracowała 60 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Firma współpracuje z sieciami handlowymi i dystrybucyjnymi, przetwórcami oraz hurtowniami. Poprzez świetnie rozwijany handel zagraniczny, Ewa-Bis została uhonorowana tytułem Wybitny Eksporter Roku 2017.

 

EWA-BIS – პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის ახალი წევრი

კომპანია Ewa-Bis დაარსდა 1987 წელს, ვარშავაში. Marek Marzec არის მისი დამაარსებელი და მმართველი საბჭოს წევრი. Ewa-Bis ეკუთვნის Ewa-Bis Group-ს და ბიზნესის სხვადასხვა სფეროში მოღვაწეობს.

ამჟამად, კომპანია Ewa-Bis ახდენს ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტს დაახლოებით 50 ქვეყანაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის თითქმის მთელ ევროპაში. კომპანია არის 20 ყველაზე დიდ ექსპორტიორს შორის პოლონეთში და თანამშრომლობს დაახლოებით 60 მწარმოებელ ჯგუსა და დაახლოებით 100 ინდივიდუალურ ფერმერთან. ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმიანობა არის ახალი და გაყინული ხილის, ბოსტნეულის ექსპორტი. კომპანიის შეთავაზება აგრეთვე მოიცავს NFC წვენებს, კონცენტრატებს და FMCG პროდუქციას. კომპანია უზრუნველყოფს, აწარმოებს, როგორც ჩვეულებრივ, ისე ეკოლოგიურ პროდუქტებს.

Related Posts