Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem prezesa Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce – Pana Stanisława Raźniewskiego udzielonego dla Polskiego Radia dla Zagranicy