The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce participated in the conference – Economic Opening of the Year

On February 20, 2019, took place another edition of the Economic Opening of the Year, which is annually organized by the Polish Chamber of Commerce. The Economic Opening of the Year is an event during which leading Polish entrepreneurs, politicians and experts from the financial sector talk about forecasts, threats and opportunities for Poland, Europe and the world in the beginning of the year.

As a member of the Polish Chamber of Commerce, The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce also participated in the event. The Chamber was represented by its President in Poland – Mr. Stanisław Raźniewski.

The conference has a nationwide coverage (streaming online), and the forecasts formulated during the event are widely commented in the media. About 150 entrepreneurs from the SME sector participate in the event each year.

The conference was opened by the President of the Polish Chamber of Commerce Andrzej Arendarski, Minister of Entrepreneurship and Technology – Jadwiga Emilewicz, Minister of Investment and Development – Jerzy Kwieciński.

During the conference, three blocks devoted to Geopolitics, Economy and Investments were discussed. After the end of conference,it was also held a networking session.

As a Chamber, we are happy to take part in the event and we hope to actively participate in the next editions of the Economic Opening of the Year.

 

 

W dniu 20 lutego 2019 roku odbyła się kolejna edycja Gospodarczego Otwarcia Roku,  organizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą. Gospodarcze Otwarcie Roku jest wydarzeniem, podczas którego  polscy przedsiębiorcy,  politycy i eksperci z sektora finansowego rozmawiają o prognozach, zagrożeniach i szansach dla Polski, Europy i świata w rozpoczynającym się roku.

 Jako członek KIG czynny udział w wydarzeniu brała Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa. Izba była reprezentowana przez Prezesa Izby w Polsce – Pana Stanisława Raźniewskiego.

Konferencja ma zasięg ogólnopolski (streaming online), a formułowane podczas wydarzenia prognozy są szeroko komentowane w mediach. Każdego roku w wydarzeniu uczestniczy ok. 150 przedsiębiorców z sektora MŚP.

Konferencję otworzyli uroczystym powitaniem Prezes Krajowej Izby Gospodarczej – Andrzej Arendarski, Minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński.

Podczas konferencji zostały omówione 3 bloki poświęcone Geopolityce, Gospodarce oraz  Inwestycjom. Po zakończeniu odbyła się sesja networkingowa.

Jako Izba cieszymy z udziału w wydarzeniu oraz mamy nadzieję, że będziemy czynnie uczestniczyć w kolejnych edycjach Gospodarczego Otwarcie Roku.

Related Posts