Wywiad Pana Stanisława Raźniewskiego – Prezesa Izby w Polsce na temat współpracy Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Portem Głębinowym i miastem Anaklia

 

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem prezesa Izby w Polsce – Pana Stanisława Raźniewskiego na temat współpracy Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Portem i Miastem Anaklia ( Anaklia Deep Sea Port, Anaklia City)

Podczas wywiadu Prezes Raźniewski przedstawił główne cele i potencjał  nawiązanej współpracy z Portem Głębinowym Anaklia i Miastem Anaklia. Zaprezentowany zostal zakres projektów przy realizacji budowy portu oraz infrastruktury towarzyszącej które mogą być interesujące dla polskich firm.

W tym zakresie w dniu 25.02 w Warszawie w ramach współorganizowanego przez Izbę wraz z Anaklia Port eventu odbędzie się spotkanie którego głównym celem będzie prezentacja projektów Anaklii i business roundtable wraz z polskimi firmami.

W ramach współpracy z Portem Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa będzie platformą pośredniczącą pomiędzy Portem Anaklia a Polskimi przedsiębiorcami w zakresie lokowania nowych inwestycji oraz projektów w Gruzji,  promowania i wspierania współpracy biznesowej pomiędzy krajami.

Dlaczego warto lokować swoje produkty w Porcie Anaklia? Jakie korzyści zyskują polskie firmy w ramach współpracy z Portem Głębinowym i Miastem Anaklia?

Zapraszamy do wywiadu!

Wywiad był możliwy dzięki zaangażowaniu Radio Wrocław, “Program bez VAT” Filipa Marczyńskiego.

 

We would like to present an interview of the President of the Chamber in Poland – Mr. Stanisław Raźniewski about the cooperation between the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce with the Anaklia Deep Sea Port and Anaklia City

During the interview, President Raźniewski presented the main goals and potential of the established cooperation with the Anaklia Deep Sea Port and the Anaklia City as well as the scope of projects during the construction of the port and accompanying infrastructure which may be interesting for Polish companies.

In this regard, on 25 February in Warsaw,  will be held a meeting which is co-organized by the Chamber with Anaklia Port. The main goal of the meeting will be a presentation of Anaklia’s projects and the business roundtable with Polish companies.

As part of cooperation with the Port, the Polish-Georgian Chamber of  Industry and Commerce will be the intermediary platform between Anaklia Port and Polish entrepreneurs in locating new investments and projects in Georgia, promoting and supporting business cooperation between countries.

Why is it worth to locate your products in the Port of Anaklia? What benefits do Polish companies gain from cooperation with Anaklia Development  Anaklia Deep Sea Port and Anaklia City?

We invite you to refer to the interview!

The interview was possible thanks to the involvement of Radio Wrocław, “Program without VAT” by Filip Marczyński.

 

21 თებერვალი 2019