POGC Ltd – a new member of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

POGC Ltd – a new member of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

The company was established in July 2015 on the initiative of persons with more than 20 years of experience in gas and power supply industries. The aim of the company is to provide the consultancy services and selection of fittings and automation equipment for the petroleum and gas industry, electrical and power industry and comprehensive supplies in this respect. Thanks to long-term experience, the company can offer the highest standard of services for the customers.

PGOC Ltd specializes in full-scope supplies for the construction of linear pipeline parts, infrastructure facilities such as gas compressor stations, underground stores, nodes or reduction stations. By the highly qualified personnel, the company can also provide you with the installation of the above-mentioned equipment, start-up, and qualified repair services.

PGOC Ltd is a trustworthy and reliable company with a professional approach to the business. The company is present all over Poland and abroad and make all the efforts to ensure that the offered products and services are always of the highest standard. PGOC Ltd boasts a team of qualified, experienced and long-term employees. Particular attention in the company is paid to the quality, top standard and timeliness of order completion.

 

POGC Sp. z o.o. – nowy członek Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

POGC Sp. z o.o. powstała w lipcu 2015 roku z inicjatywy osób mających ponad 20-letnie doświadczenie w branży gazowniczej i energetycznej. Celem działania spółki jest doradztwo oraz dobór armatury wraz z automatyką dla przemysłu naftowo-gazowego, elektroenergetycznego oraz petrochemicznego jak również kompleksowe dostawy w tym zakresie. Dzięki długoletniemu doświadczeniu POGC Sp. z o.o. jest w stanie zapewnić klientom usługi na najwyższym poziomie.

Firma specjalizuje się w kompletacji dostaw na potrzeby budowy części liniowych rurociągów, obiektów infrastruktury jak tłocznie gazu, podziemne magazyny czy węzły i stacje redukcyjne. Wysokokwalifikowany zespół jest w stanie również zagwarantować Państwu montaż w/w urządzeń ich uruchomienie oraz serwis wyższej jakości.

PGOC Sp. z o.o. jest firmą godną zaufania ,rzetelną i profesjonalnie traktującą biznes. Spółka działa na terenie całego kraju a także poza jego granicami. Poprzez dokładane starania dostarczane przez firmę produkty i usługi są zawsze na tym samym najwyższym poziomie. PGOC Sp. z o.o. dysponuje ekipą wykwalifikowanych, doświadczonych i stałych pracowników. Szczególna uwaga jest zwracana na jakość, wysoki standard i terminowość wykonania zleceń.

 

POGC – პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის ახალი წევრი

კომპანია დაარსდა 2015 წლის ივლისში 20 წელზე მეტი გამოცდილების მქონე პირთა ინიციატივით გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდების სფეროში.

კომპანიის მიზანია უზრუნველყოს საკონსულტაციო მომსახურება და ავტომატური მოწყობილობების შერჩევა ნავთობისა და გაზის მრეწველობის, ელექტრო და ენერგეტიკის ინდუსტრიისთვის. მრავალწლიანი გამოცდილების წყალობით, კომპანიას შეუძლია უმაღლესი სტანდარტის მომსახურების შეთავაზება მომხმარებლისთვის. PGOC სპეციალიზირებულია მილსადენის ხაზების, ინფრასტრუქტურული ობიექტების, როგორიცაა გაზის კომპრესორი სადგურები, მიწისქვეშა სარდაფები, კვანძების ან შემცირების სადგურები, მშენებლობის სფეროში. მაღალკვალიფიციური პერსონალის დახმარებით, კომპანია აგრეთვე სთავაზობს მომხმარებელს ზემოთაღნიშნული აღჭურვილობის დამონტაჟების, განახლების მომსახურებას.

PGOC არის ბიზნესისადმი პროფესიული მიდგომის მქონე სანდო და საიმედო კომპანია. იგი წარმოდგენილია მთელი პოლონეთის მასთაბით, ასევე მის საზღვრებს გარეთ და დიდ ძალისხმევას დებს, რათა დარწმუნდეს, რომ შეთავაზებული პროდუქცია და მომსახურება ყოველთვის უმაღლესი სტანდარტისაა. PGOC დაკომპლექტებულია კვალიფიციური გუნდით, გამოცდილი თანამშრომლებით. კომპანიაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ხარისხს, უმაღლეს სტანდარტსა და შეკვეთის მცირე დროში შესრულებას.

Related Posts