PPUH Lawa – a new member of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

PPUH Lawa – a new member of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

The company has two branches of its activity:

The first branch involves the purchase of used equipment (generators, Unimogs, fire trucks,  engines, etc.) from US bases in Italy.

The second pertains to the health and safety industry – specialized clothing for metallurgy, mining, fire brigade, and other services. Under the titles of those clothes, there are also specialized footwear, helmets, crash helmets, etc.

The company’s offer also includes fire hoses, various types of pumps, extinguishing and generating sets, as well as several dozen types of fire extinguishers.

All safety equipment and clothes are manufactured in Poland by PPHU Lawa. In order to have comprehensive specialist service, the company actively cooperates with a dozen producers.

 

PPUH Lawa – nowy członek Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Firma posiada dwie gałęzi działalności:

Pierwsza polega na odkupie używanego sprzętu ( generatory prądotwórcze, Unimogi, wozy strażackie, samochody ciężarowe, silniki itp ) z amerykańskich baz we Włoszech.

Druga odnosi się do branży  BHP – specjalistyczne ubrania dla hutnictwa, górnictwa, straży pożarnej, i innych służb. Pod nazwą ubrania jest również specjalistyczne obuwie , hełmy , kaski itp.

W swojej ofercie firma posiada także węże strażackie, różnego rodzaju pompy, agregaty gaśnicze i prądotwórcze, oraz kilkadziesiąt rodzajów gaśnic.

Cały osprzęt i ubrania BHP są produkowane w Polsce przez PPHU Lawa. Aby mieć kompleksową specjalistyczną firma aktywnie współpracuje z kilkunastoma producentami.

 

PPUH Lawa – პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის ახალი წევრი.

კომპანიას აქვს საქმიანობის ორი ძირითადი მიმართულება:

პირველი მათგანი მოიცავს აშშ-ს ბაზებიდან გამოყენებული აღჭურვილობის (გენერატორები, სახანძრო მანქანები, ძრავები) შესყიდვას იტალიაში.

მეორე კი ეხება ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ინდუსტრიას – სპეციალური ტანისამოსი მეტალურგიის, სამთო, სახანძრო და სხვა საქმიანობისთვის; აგრეთვე სპეციალიზებული ფეხსაცმელი, ჩაფხუტები და სხვ.

ამასთანავე კომპანიის შეთავაზება მოიცავს სახანძრო მილებს, სხვადასხვა სახის ტუმბოებს, აგრეთვე ათეულობით განსხვავებულ ცეცხლმაქრს.

თითოეული აღჭურვილობა და ტანისამოსი წარმოებულია პოლონეთში PPHU Lawa-ს მიერ. იმისათვის რომ სრული სპეციალიზებული მომსახურება შესთავაზოს მომხმარებელს, კომპანია რამდენიმე ათეულ მწარმოებელთან თანამშრომლობს.

 

Related Posts