Polish-Georgian Business Forum 2019 “Doing Business and Investment in Tax Beneficial Environment of Georgia”

On January 31, 2019, in Warsaw, Georgian and Polish Business Delegations will meet at the Polish-Georgian Business Forum 2019 titled as “Doing Business and Investment in Tax Beneficial Environment of Georgia”

The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce took the patronage over the Forum. The main goal of the event is to strengthen the relations between Polish and Georgian entrepreneurs and institutions. In the first panel, the President of the Chamber in Poland – Stanisław Raźniewski will present information about the potential of Georgian market, including for the energy sector.

The forum is organized by IBC Corporate Solutions Polska (www.ibccs.tax), in close cooperation with the Embassy of Georgia to the Republic of Poland.

The General Partner of the event is “Hualing Free Industrial zone” (www.hualing.ge).

The Chamber participates in the Forum for the second time. The first edition took place on July 12, 2018, and brought together over 200 companies and about 250 entrepreneurs, including: politicians, diplomats, investors, and presidents of large companies from Poland and Georgia.

The Forum will develop a constant B2B communication platform for business development in Poland and Georgia with more than 200 participating companies and individuals.

During the Forum will be presented speeches describing the environment and tax benefits of doing business in Georgia, investment projects and partnership opportunities from Georgian and Polish Entrepreneurs.

Polish-Georgian Business Forum will be followed by a B2B / Networking Session for linking the businesses with an accompany of Georgian Wine Expo.

More information about the event and the agenda can be found on the Official website of the event: www.polandgeorgia.com.

Please be noted that the Event will be in English. Participation is free of charge and is limited. The event will be held at the Radisson Blu Sobieski Hotel in Warsaw.

Full Agenda: https://pol-ge.com/wp-content/uploads/2019/01/Agenda-working-file-by-HUA.pdf

 

Już 31 stycznia 2019 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie polskich i gruzińskich przedsiębiorców w ramach Polsko-Gruzińskiego Forum Biznesowego: “Doing Business and Investment in Tax Beneficial Environment of Georgia”

Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa  objęła patronat nad wydarzeniem.  Celem wydarzenia jest wzmocnienie relacji między polskimi i gruzińskimi przedsiębiorcami oraz instytucjami . W pierwszym  panelu prezes Izby w Polsce – Pan Stanisława Raźniewski  przedstawi  informacje na temat potencjału rynku gruzińskiego w tym dla sektora energetycznego.

Forum jest organizowane przez firmę IBC Corporate Solutions Polska (www.ibccs.tax), we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Gruzji oraz Ambasadą Gruzji w Rzeczypospolitej Polskiej. Generalnym partnerem wydarzenia jest “Hualing wolna strefa przemysłowa” (www.hualing.ge).

Izba bierze udział w Forum po raz drugi.  Pierwsza edycja  miała miejsce 12 lipca 2018 roku i  zgromadziła ponad 200 firm i około 250 przedsiębiorców, w tym: polityków, dyplomatów, inwestorów, oraz prezesów dużych firm z Polski i Gruzji.

Forum ma na celu rozwój stałej platformy komunikacji B2B dla umocnienia relacji biznesowych między Polską .

W trakcie Forum zostaną wygłoszone przemówienia prezentujące obecną sytuacje gospodarczą oraz korzyści prawne i podatkowe związane z prowadzeniem działalności w Gruzji a także projekty inwestycyjne i możliwości współpracy z gruzińskimi i polskimi przedsiębiorcami.

 Po zakończeniu prezentacji uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w sesji networkingowej, której towarzyszyć będzie degustacja gruzińskiego wina.

Więcej informacji o wydarzeniu i haromonogramie można znaleźć na oficjalnej stronie: www.polandgeorgia.com . oraz na stronach www.pol-ge.com

Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim. Udział jest bezpłatny. Forum odbędzie się w hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie.

Agenda Forum: https://pol-ge.com/wp-content/uploads/2019/01/Agenda-working-file-by-HUA.pdf

 

Related Posts