Relacja z oficjalnego spotkania Zarządu Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Ministerstwem Rolnictwa Republiki Autonomicznej Adżarii  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

Relacja z oficjalnego spotkania Zarządu Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Ministerstwem Rolnictwa Republiki Autonomicznej Adżarii  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

W dniu 18-01-2019 w Ministerstwie Rolnictwa Adżarii  (Adżarska Republika Autonomiczna (gruz. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა) odbyło się oficjalne spotkanie Zarządu Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej wraz z Ministrem Rolnictwa Adżarii – Panem Tite Aroshidze oraz kierownikiem ds. Relacji inwestorskich – Panem Ucha Surmanidze.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji  jednego  z głównych strategicznych  celów PGIPH, to jest rozwoju współpracy i działalności informacyjnej  pomiędzy Polską a Gruzją.

Wraz z partnerami z Ministerstwa Rolnictwa Autonomicznej Republiki Adżarii   omówione zostały następujące tematy :

  1. Projekty z zakresu wymiany doświadczeń i  wsparcia  rolnictwa Adżarii.
  2. Rozwój agrotechniki i upraw lokalnej produkcji cytrusów i borówek .
  3. Zaprezentowanie przez ministerstwo potencjału sektora rolnego i inwestycyjnego Adżarii
  4. Zaprezentowanie przez Izbę doświdczeń i oferty polskich firm dla sektora rolnego i usług dla rolnictwa .
  5. Ustalenie siatki projektowej na 2019 rok –  definicja kierunków działania .

W spotkaniu udział wzięły  również współpracujące z izbą firmy z Polski.  Ze strony Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w spotkaniu uczestniczyli Prezesi Izby w Polsce i w Gruzji, Pan Stanisław Raźniewski oraz Pan Marcin Rutowicz.

Rezultatem spotkania jest definicja dalszych kierunków działania i współpracy Izby z Ministerstwem Rolnictwa Adżarii.

Strony spotkania jednoznacznie zadeklarowały chęć rozwoju skali i  jakości projektów.

 

Report from the official meeting of the Board of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce with the Ministry of Agriculture of the Autonomous Republic of Ajaria აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

On the 18th  of January 2019, the Ministry of Agriculture of Ajaria (Ajarian Autonomous Republic, geo. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა) hosted an official meeting of the Board of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce with the Minister of Agriculture of Ajaria – Mr. Tite Aroshidze and the Head of Investment and Donor Relations at Ministry of Agriculture of Ajara – Mr. Ucha Surmanidze.

The meeting took place in the frame of implementation one of the main strategic goals of the Chamber, that is the development of cooperation and information activities between Poland and Georgia.

Together with partners from the Ministry of Agriculture of the Autonomous Republic of Ajaria, the following topics were discussed:

  1. Projects related to the exchange of experience and support for Ajaria agriculture.
  2. The development of agrotechnics and cultivation of local production citrus and blueberries.
  3. Presentation by the Ministry a potential of the agricultural and investment sector of Ajaria.
  4. Presentation by the Chamber experiences and offers of the Polish companies for the agricultural sector and services for agriculture.
  5. Future cooperation of Chamber and Ministry  .

The meeting was also attended by Polish companies cooperating with the chamber. Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce was represented  by its Presidents of the Chamber in Poland and in Georgia, Mr. Stanisław Raźniewski and Mr. Marcin Rutowicz.

The result of the meeting is  definition of further directions, activities and cooperation between chamber and   Ministry of Agriculture of Ajaria. Both parties clearly declared their desire for developing the scale and quality of the projects.

 

 

Related Posts