On the 11th of December, an official meeting dedicated to the history of Georgia and the promotion of Jerzy Rohozinski’s book “The most beautiful jewel in the Tsarist crown” will be held in Warsaw

On the 11th of December, an official meeting dedicated to the history of Georgia and the promotion of Jerzy Rohozinski’s book “The most beautiful jewel in the Tsarist crown” will be held in Warsaw

The event is organized by the Asia and Pacific Museum in Warsaw and the Academic Dialogue Publisher.

During the meeting, the author will talk about the XIX -century history of Georgia.

The story will also include Polish themes presented in the history of Georgia in the XIX – century. We come across them in the least expected moments, in completely exotic places.

The admission is free. We are inviting everyone warmly to participate in this event.

W dniu 11 grudnia w Warszawie odbędzie się uroczyste spotkanie poświęcone historii Gruzji oraz promocji książki Jerzy Rohozińskiego „Najpiękniejszy klejnot w carskiej koronie”

Wydarzenie jest organizowane przez Muzeum Azji i Pacyfiku oraz Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Podczas spotkania autor opowie o XIX-wiecznych dziejach Gruzji.

W opowieści tej nie zabraknie też obecnych w dziejach XIX-wiecznej Gruzji wątków polskich. Natrafiamy na nie w najmniej spodziewanych momentach, w miejscach zupełnie egzotycznych.

Wstęp jest wolny. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału!