The Polish Georgian Chamber of Industry and Commerce on 6-8th of December participate in the 16TH ANNUAL INTERNATIONAL KARTVELOLOGICAL CONFERENCE IN MEMORY OF ST. GRIGOL PERADZE

The Polish Georgian Chamber of Industry and Commerce, represented by its President in Poland – Mr. Stanisław Raźniewski on 6-8th of December participate in the 16TH ANNUAL INTERNATIONAL KARTVELOLOGICAL CONFERENCE IN MEMORY OF ST. GRIGOL PERADZE  in the Kazimierzowski Palace in the University of Warsaw under the National Patronage of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda.

The conference is dedicated to the 100th anniversary of the Independence of Poland and Georgia and 100th anniversary of the Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.

The ceremony will be attended by the Authorities of the University of Warsaw, Ministers, Ambassadors and many distinguished guests.

 

 

Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo- Handlowa reprezentowana przez – Pana Stanisława Raźniewskiego Prezesa Izby – Polska w dniach 6-8.12.2018 roku bierze udział w  XVI-tej Międzynarodowej Konferencji Kartwelologicznej im. św. Grzegorza Peradze w Warszawie pod Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konferencja zorganizowana jest z okazji uczczenia 100-lecia odzyskania przez Gruzję i Polskę Niepodległości oraz 100-lecia założenia Tbiliskiego Uniwersytetu.

W uroczystości biorą udział Władze Uniwersytetu Warszawskiego, Ministrowie, Ambasadorzy oraz wielu innych znamienitych gości.

Related Posts