The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce supports cooperation between Poland and Georgia in the field of architecture and archeology

The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce supports cooperation between Poland and Georgia in the field of architecture and archeology

On the October 2018 the Krukowski Georgian-Polish Interdisciplinary Research Center in Kutaisi (KIRC) in cooperation with 5 universities from 2 countries, University of Warsaw, University of Technology in Gdańsk, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Georgian Technical University in Tbilisi and Tbilisi State Academy of Arts has started an Architectural competition for students to design an Exposition Pavilion over archaeological excavations in Gonio. Cooperation consists of an exchange of Polish and Georgian students who will work in mixed Polish-Georgian teams and design an exhibition pavilion to protect the ancient Roman mosaic and other architectural relics discovered by the Polish-Georgian expedition to the Apsaros Fortress in Gonio under the leadership of prof. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski.

The main objective of the joint interdisciplinary project will be the construction of an exhibition pavilion within the Apsaros Fortress. The pavilion will not only protect the mosaic, which is a unique find of the eastern borderlands of the Roman Empire but also will enable the excavations for tourist access.

The pavilion will be a permanent and prominent symbol of cooperation between Poland and Georgia in the field of architecture and archeology.

The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce together with the Polish Embassy in Tbilisi, Ministry of Science and Higher Education, Member of the Polish Sejm – Magdalena Błeńska and Cultural Heritage Preservation Agency of Ajaria took honorary patronage over the project.

Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa wspiera współpracę pomiędzy Polską a Gruzją w dziedzinie architektury i archeologii

 W październiku 2018 roku Interdyscyplinarne Centrum Badawcze im. Prof. Stefana Krukowskiego w Kutaisi wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Gdańską, Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, State Academy of Arts w Tbilisi i Georgian Technical University w Tbilisi rozpoczęły przedsięwzięcie – Konkurs architektoniczny dla studentów na opracowanie projektu Pawilonu ekspozycyjnego na stanowisku archeologicznym w Gonio. Kooperacja polega na wymianie polsko-gruzińskich studentów, którzy pracując w mieszanych polsko-gruzińskich zespołach stworzą projekt pawilonu wystawienniczego chroniącego starożytną rzymską mozaikę oraz inne relikty architektoniczne, odkryte przez polsko-gruzińską ekspedycję w twierdzy Apsaros w Gonio w Gruzji pod przewodnictwem dr hab. Radosława Karasiewicza-Szczypiorskiego.

Efektem wspólnego projektu Interdyscyplinarnego będzie wybudowanie pawilonu wystawienniczego na terenie twierdzy Apsaros. Pawilon nie tylko ochroni mozaikę, która jest unikatowym znaleziskiem wschodnich kresów Imperium Rzymskiego ale także pozwoli udostępnić ją turystom.

Pawilon będzie trwałym, widocznym symbolem współpracy Polski i Gruzji w dziedzinie architektury i archeologii.

Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Ambasadą RP w Tbilisi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Panią Poseł na Sejm RP – Magdaleną Błeńską oraz Agencją Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Adżarii objęła Patronat Honorowy nad projektem.

Related Posts