Lubawa S.A. – New Member of The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

Lubawa S.A. – New Member of The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce

The security of the Clients of Lubawa S.A. is a challenge. Meeting this challenge is the mission of the company. Lubawa’s offer includes over 500 products which enables the company to fulfill orders for various types of the uniformed services: army, police, municipal police, border patrol, fire brigade and special forces. Lubawa S.A. is a significant and active market participant, also in the field of the protection of workers. The company’s products, characteristic in terms of functionality, form and colour, are dedicated to both the construction industry as well as to the projects related to work at heights.

The company was established in 1951, and since 1996 it has been listed on the Warsaw Stock Exchange. The company’s high potential, strong market position and extensive experience in well-established areas enable the company to take up challenges in new areas of business.

Lubawa S.A. confirmed its experience with NATO certificates, standards of quality management, production control systems and qualified trading. Thanks to innovative technologies and individual approach to orders, the company is able to prepare each product and meet the expectations of the services responsible for the security of a country and its citizens. The company is constantly developing and implementing new technologies in order to fully meet the changing needs of the clients. Through continuous improvement and updating the systems as well as the development of innovative technical solutions offered by Lubawa S.A., we are able to increase the safety of users of our products.

Thanks to the cooperation with many business partners as well as scientific and research institutions from Poland and abroad, the company is able to provide innovative products of the highest quality. Continuous improvement of quality, expanding the product range and entering new business areas are the key tasks of the company. The high level of cooperation and maintaining partner relations enables the company to effectively implement new solutions, necessary for the services responsible for security and safety.

 

Lubawa S.A. – Nowy członek Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 

Bezpieczeństwo klientów Lubawa S.A. jest wyzwaniem, którego spełnienie jest misją spółki. Spółka posiada w swojej ofercie ponad 500 produktów i dzięki temu realizuje zamówienia dla służb mundurowych – wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnej, sił specjalnych oraz na potrzeby funkcjonariuszy straży miejskiej i pracowników ochrony. Lubawa S.A. jest uznanym, znaczącym i aktywnym uczestnikiem rynku także w branży produktów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracowników oraz produktów turystycznych. Charakterystyczne pod względem funkcjonalności, formy i kolorystyki wyroby spółki są dedykowane zarówno dla branży budowlanej, jak i przy projektach związanych z pracami na wysokości.

Firma działa na rynku od 1951 r. Od 1996 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Silny potencjał, mocna pozycja na rynku i duże doświadczenie w dziedzinach ugruntowanych od wielu lat, pozwalają podejmować wyzwania na nowych obszarach działalności.

Lubawa S.A. potwierdziła swoje doświadczenia certyfikatami NATO, normami zarządzania jakością i systemami kontroli produkcji oraz obrotu specjalnego. Dzięki innowacyjnym technologiom i indywidualnemu podejściu do zamówień, może przygotować każdy produkt i spełnić oczekiwania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Kraju i Jego mieszkańców. Lubawa S.A. stale rozwija się i wdraża nowe technologie, aby w pełni zaspokoić zmieniające się potrzeby Klientów. Poprzez ciągłą poprawę i aktualizację systemów oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które oferuje firma Lubawa S.A., możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników naszych produktów.

Firma dostarcza swoje produkty wielu jednostkom i firmom w kraju i za granicą. Dzięki szerokiemu zastosowaniu oraz posiadanym standardom produkty spełniają oczekiwania w każdym terenie, bez względu na położenie geograficzne i warunki atmosferyczne. W takich miejscach spółka jest zawsze gotowa na sprostanie oczekiwań nawet najbardziej wymagających Klientów.

 

Lubawa S.A. – პოლონურ–ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის ახალი წევრი

Lubawa S.A.–ს გამოწვევას წარმოადგენს კლიენტების უსაფრთხოება, რომლის დაცვაც კომპანიის მისიაა. Lubawa S.A.-ს შეთავაზება მოიცავს 500-ზე მეტ პროდუქტს, რომლებიც საშუალებას აძლევს შეასრულოს სხვადასხვა ინსტიტუტის მოთხოვნები: არმია, პოლიცია, მუნიციპალური პოლიცია, სასაზღვრო პატრული, სახანძრო და სპეციალური ძალები. Lubawa S.A. ასევე მნიშვნელოვანი და აქტიური მონაწილეა, მუშების დაცვის სფეროშიც.

Lubawa S.A. 1951 წელს დაარსდა; 1996 წლიდან კი ვარშავის საფონდო ბირჟის წევრია. პოტენციალი და ძლიერი საბაზრო პოზიცია კომპანიას ბიზნესის ახალი სფეროების გამოწვევის მიღების საშუალებას აძლევს.

Lubawa გამოცდილებებს ადასტურებს ხარისხის მენეჯმენტის სტანდარტით, საწარმოო კონტროლის სისტემებითა და კვალიფიციური ვაჭრობით. ინოვაციური ტექნოლოგიების და ბრძანებების ინდივიდუალური მიდგომის წყალობით, კომპანიას შეუძლია ისე მოამზადოს ითითოეული პროდუქტი, რომ დააკმაყოფილოს ქვეყნის და მისი მოქალაქეების უსაფრთხოება. კომპანია მუდმივად ვითარდება და ნერგავს ახალ ტექნოლოგიებს, რათა სრულად შეესაბამებოდეს კლიენტების ცვალებად საჭიროებებს. უწყვეტი გაუმჯობესების, სისტემების განახლების და აგრეთვე Lubawa S.A.-ს მიერ შემოთავაზებული ინოვაციური ტექნიკური გადაწყვეტების მეშვეობით, კომპანიას შეუძლია პროდუქციის მომხმარებელთა უსაფრთხოების გაზრდა.

არაერთ ბიზნეს პარტნიორთან და აგრეთვე პოლონეთისა და საზღვარგარეთის სამეცნიერო და კვლევით ინსტიტუტებთან თანამშრომლობით, კომპანიას შეუძლია უზრუნველყოს უმაღლესი ხარისხის ინოვაციური პროდუქტები. ხარისხის უწყვეტი გაუმჯობესება, პროდუქციის ასორტიმენტის გაფართოება და ახალ ბიზნეს სფეროებში მოღვაწეობა კომპანიის ძირითადი ამოცანებია. თანამშრომლობის მაღალი დონე და პარტნიორთა ურთიერთობების შენარჩუნება კომპანიას საშუალებას აძლევს ეფექტურად განახორციელოს ახალი გადაწყვეტილებები, რომლებიც აუცილებელია დაცვასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სერვისებისთვის.

 

Related Posts