On the 7-8 of November the Conference “Industry 4.0 – Chemistry 4.0” was held in Wroclaw

On the 7-8 of November the Conference “Industry 4.0 – Chemistry 4.0” was held in Wroclaw

On the 7-8 of November the Conference “Industry 4.0 – Chemistry 4.0” was held in Wroclaw, organized by the Polish Chamber of Chemical Industry. Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce has participated in the conference. The Chamber was represented by Mr. Stanisław Raźniewski – Chairman Poland.

The conference was an excellent opportunity to exchange experiences, present innovative solutions in the support function of such an important industry as the chemical sector is. It was also an opportunity to discuss the assumptions of Economy 4.0 in the context of the functioning and development of the chemical industry.

Throughout the meetings with participants, the investment potential of the Georgian market, as well as the offer of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce, were presented by the Chairman – Mr. Stanisław Raźniewski.

 Partners of the event:

 • Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.,
 • BASF Polska Sp. z o.o.,
 • DrägerSafety Polska Sp. z o.o.,
 • Dachser Sp. z o.o.,
 • FLUOR S.A.,
 • Fundacja Digital Poland 

The conference was held under honorary patronage of: Komitetu Chemii PAN, Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RPJerzy Meysztowicza, Krajowej Izby Gospodarczej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Sejmową Komisję Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, SEJM Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

We are pleased to participate in such an important event dedicated to the chemical industry as the “Industry 4.0 – Chemistry 4.0” conference is and we hope to actively participate in subsequent editions.

Photos: https://twitter.com/polskachemia

W dniach 7-8 listopada we Wrocławiu odbyła się konferencja „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0”

W dniach 7-8 listopada we Wrocławiu odbyła się konferencja „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0” czynny udział w której brała Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa. Izbę reprezentował Pan Stanisław Raźniewski – prezes Izby Polska. Konferencja została organizowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

Wydarzenie było doskonałą możliwością do wymiany doświadczeń, prezentacji innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcji wsparcia tak ważnej gałęzi przemysłu, jaką jest sektor chemiczny. Była to też okazja do dyskusji o założeniach Gospodarki 4.0 w kontekście funkcjonowania i rozwoju przemysłu chemicznego.

Podczas spotkań i rozmów  z przedstawicielami firm   zaprezentowaliśmy naszym partnerom potencjał inwestycyjny rynku gruzińskiego oraz ofertę Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Partnerzy Wydarzenia:

 • Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.,
 • BASF Polska Sp. z o.o.,
 • DrägerSafety Polska Sp. z o.o.,
 • Dachser Sp. z o.o.,
 • FLUOR S.A.,
 • Fundacja Digital Poland 

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Komitetu Chemii PAN, Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RPJerzy Meysztowicza, Krajowej Izby Gospodarczej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Sejmową Komisję Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, SEJM Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękujemy naszym partnerom za możliwość udziału w konferencji oraz mamy nadzieję, że będziemy czynnie uczestniczyć w kolejnych edycjach.

Zdjęcia: https://twitter.com/polskachemia 

13 ნოემბერი 2018