The 9th edition of the Congress of Innovative Economy will be held on the 13th of November

The 9th edition of the Congress of Innovative Economy will be held on the 13th of November

The 9th edition of the Congress of Innovative Economy organized by The Polish Chamber of Commerce will be held on the 13th of November. Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce is a member of The Polish Chamber of Commerce.

The Congress offers a forum for discussions about economic, social and technological changes and space to look for inspiration for creating new solutions in these areas.

Every year a congress hosts outstanding representatives of the world of business, politics and the media. This year a Congress will be attended by Thorsteinn Víglundsson, Former Minister of Social Affairs and Equality of Iceland, Nanna-Louise Wildfang Linde, Assistant General Counsel, Head of Corporate, External and Legal Affairs in Central and Eastern Europe, Microsoft, Benja Stig Fagerland, Assistant Professor, Author of SHEconomy.

Congress is an event the objective of which is to inspire its participants to look afresh at the ongoing changes in the areas of economy, society and technology.

Partners: Orange, Kapsch Group, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja Konrada Adenauera, Zakochaj się w Warszawie, Microsoft Corporation, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Fundacja Młodej Nauki, Women In Real Estate in Poland.

Source: <<https://bit.ly/2ARGQG7>>

 

13 listopada 2018 w Warszawie odbędzie się 9 edycja Kongresu Innowacyjnej Gospodarki

13 listopada 2018 w Warszawie odbędzie się 9 edycja Kongresu Innowacyjnej Gospodarki organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą. Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa jest członkiem KIG.

Kongres to miejsce dla rozmów o zmianach gospodarczych, społecznych i technologicznych. Kongres to również  przestrzeń do szukania inspiracji dla tworzenia nowych rozwiązań.

Gośćmi wydarzenia co roku są wybitne postacie świata biznesu, polityki i mediów. W tym roku Kongres odwiedzą: Thorsteinn Víglundsson, islandzki parlamentarzysta z centrowej partii Viðreisn, który w 2017 roku był ministrem ds. społecznych i równości, Nanna-Louise Wildfang Linde zarządza sprawami korporacyjnymi, zewnętrznymi i prawnymi w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w Microsoft, Benja Stig Fagerland która jest wielokrotnie nagradzaną międzynarodową mówczynią i autorką.

Kongres to wydarzenie, którego celem jest zainspirowanie jego uczestników do świeżego spojrzenia na zachodzące zmiany w obszarach gospodarki, społeczeństwa i technologii.

Partnerami wydarzenia są: Orange, Kapsch Group, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja Konrada Adenauera, Zakochaj się w Warszawie, Microsoft Corporation, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Fundacja Młodej Nauki, Women In Real Estate in Poland.

Źródło: <<https://bit.ly/2ARGQG7>>

 

 

 

 

Related Posts