PAIH EXPO 2018 – The First Trade & Invest Forum

PAIH EXPO 2018 – The First Trade & Invest Forum

PAIH EXPO 2018 – The First Trade & Invest Forum was held in Warsaw on 25 October 2018. The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce also participated in the Forum.

The general theme of the PAIH EXPO, was to provide the fullest possible overview of the publicly offered services (especially those of the Foreign Trade Offices of the Agency) addressed to Polish companies in terms of supporting their business activity and implementing projects on foreign markets, in particular – on non-European markets.

Photos<<www.paih.gov.pl>>

The substantive scope of the event was focused on the following issues:

 • information about the market and priority industries
 • establishing business relations
 • identifying potential partners
 • identifying barriers to entry
 • business culture
 • available support instruments

The official ceremonies accompanying the event was attended by the Prime Minister of Poland – Mr. Mateusz Morawiecki.

The form of workshop work due the Forum resulted in obtaining practical and comprehensive knowledge as regards conducting business operations in strictly defined markets.

During the discussion panels dedicated to Azerbaijan and Georgia, The Chamber was represented by its Chairman – Mr. Stanisław Raźniewski.

Throughout the meetings with participants, the investment potential of the Georgian market was presented as well as the offer of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce.

As the relations and opinions of the participants showed the PAIH EXPO is one of the largest and one of the most important business meetings devoted to the supporting Polish business abroad. We are pleased to participate in the event and we hope that the Chamber will actively participate in subsequent editions.

 

Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą – PAIH EXPO 2018

W dniu 25 października 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie, odbyło się  Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą – PAIH EXPO 2018, w którym brała udział Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Głównym celem organizowanego Forum PAIH EXPO, łączącego funkcje wystawiennicze i edukacyjne, było przekazanie jak najpełniejszego obrazu oferty kierowanej do polskich firm w zakresie wsparcia ich aktywności biznesowej i implementacji projektów na rynkach zagranicznych, w szczególności – pozaeuropejskich.

Zdjęcia – źródło <<www.paih.gov.pl>>

Zakres merytoryczny wydarzenia był skoncentrowany wokół następujących zagadnień:

 • informacja o rynku i branżach priorytetowych
 • nawiązywanie relacji biznesowych
 • identyfikacja potencjalnych partnerów
 • identyfikacja barier wejścia
 • kultura biznesowa
 • dostępne instrumenty wsparcia

Gościem honorowym Forum był Premier Rzeczpospolitej Polskiej –  Mateusz Morawiecki.

Dzięki przeprowadzonym warsztatom uczestnicy Forum mogli uzyskać praktyczną i kompleksową wiedzę dotyczącą prowadzenia operacji biznesowych na ściśle zdefiniowanych rynkach.

Izba była reprezentowana przez prezesa – Pana Stanisława Raźniewskiego podczas panelu dotyczącego Azerbejdżanu oraz Gruzji.

Podczas spotkań i rozmów  z przedstawicielami firm   zaprezentowaliśmy naszym partnerom potencjał inwestycyjny rynku gruzińskiego oraz ofertę Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Jak pokazują relacje i opinie  uczestników PAIH EXPO to jedno z największych i  najważniejszych spotkań biznesowych  dla firm w Polsce poświęcone wsparciu polskiego biznesu za granicą .  Cieszymy się z udziału w wydarzeniu i mamy nadzieję, że będziemy czynnie uczestniczyć w kolejnych edycjach.

 

PAIH EXPO 2018 – პირველი სავაჭრო & საინვესტიციო ფორუმი

 PAIH EXPO 2018 – პირველი სავაჭრო & საინვესტიციო ფორუმი გაიმართა ვარშავაში, ამა წლის 25 ოქტომბერს. პოლონურ–ქართულმა სავაჭრო და სამრეწველო პალატამ მონაწილეობა მიიღო აღნიშნულ ღონისძიებაში.

PAIH EXPO-ს ზოგადი თემა იყო საჯაროდ შემოთავაზებული სერვისების სრულყოფილი მიმოხილვა, პოლონურ კომპანიებთან მიმართებით, მათი საქმიანობის ხელშეწყობისა და უცხოურ, კერძოდ არაევროპულ, ბაზრებზე პროექტების განსახორციელებლად.

ღონისძიების არსებითი ფარგლები ფოკუსირებული იყო შემდეგ საკითხებზე:

 • ბაზრისა და პრიორიტეტული მრეწველობის შესახებ ინფორმაცია
 • საქმიანი ურთიერთობების დამყარება
 • პოტენციული პარტნიორების იდენტიფიცირება
 • შესვლის ბარიერების იდენტიფიცირება
 • ბიზნესის კულტურა
 • ხელმისაწვდომი მხარდაჭერა

ღონისძიებასთან ერთად გამართულ ოფიციალურ ცერემონიალს ესწრებოდა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი – ბატონი მატეუშ მორავეცკი.

Photos<<www.paih.gov.pl>>

ფორუმის სამუშაო ფორმამ უზრუნველყო პრაქტიკული და ყოვლისმომცველი ცოდნის მიღება, რაც მკაცრად განსაზღვრულ ბაზრებზე ბიზნეს ოპერაციების ჩატარებას გულისხმობს.

აზერბაიჯანისა და საქართველოსადმი მიძღვნილი სადისკუსიო პანელის ფარგლებში, პოლონურ–ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატა წარადგინა მისმა თავმჯდომარემ – ბატონმა სტანისლავ რაჟნევსკიმ.

მონაწილეებთან შეხვედრების დროს წარმოდგენილი იყო ქართული ბაზრის საინვესტიციო პოტენციალი და აგრეთვე პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის შეთავაზება.

როგორც მონაწილეთა ურთიერთობებმა და მოსაზრებებმა აჩვენა, PAIH EXPO არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმიანი შეხვედრა, რომელიც ეძღვნება საზღვარგარეთ პოლონური ბიზნესის მხარდაჭერას. მოხარულები ვართ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობით და ვიმედოვნებთ, რომ პალატა აქტიურად ჩაერთვება მომდევნო ფორუმებშიც.

 

 

 

 

Related Posts