Wywiad z Polsko-Gruzińską Izbą Przemysłowo-Handlową

W miesiącu lutym został wydany kolejny numer prestiżowego gruzińskiego magazynu “DIPLOMAT”, gdzie został opublikowany wywiad z Prezesem Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Panem Stanisławem Raźniewskim.
Podczas wywiadu Pan Prezes udzielił informacji na główne tematy, związane z powstaniem Izby. W szczególności zostały omówione tematy, dotyczące idei powstania oraz misji Izby powstałej z pasji Polaków do Gruzji i działającej na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Polską i Gruzją. PGIPH jest jedną z wiodących organizacji biznesowych w Polsce. Reprezentuje i chroni interesy ogromnej liczby przedsiębiorców, łącząc organizacje biznesowe różnych branż. Również podczas wywiadu poruszono informacje odnośnie członków oraz korzyści wynikające z członkowstwa.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę  http://bit.ly/2BX287h

Related Posts