Witamy w Gronie Członków Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej firmę Time2Moto CTM ENG/GE

 Lubisz poznawać ciekawe miejsca, kulturę innych krajów i fajnych ludzi z motocyklowej perspektywy?

My także! Przygody i emocje na najwspanialszych trasach Europy są nam bliższe niż najdroższe hotele i luksusy kurortów. Po co płacić krocie za wczasy all inclusive? Niech żyje motocyklowa przygoda i atmosfera, której nie można znaleźć nigdzie indziej!

 

  www.time2moto.pl

 

Pl

Wywiad przeprowadzony z “Time2Moto CTM”

 • Idea założenia firmy Time2Moto?

Firma TIME2MOTO CTM Sp. z o.o. powstała na bazie 30-letniej pasji do motocykli i podróży motocyklowych.

 • Od jakiego czasu Pańska firma zajmuje się organizacją wycieczek motocyklowych?

Organizacją czasu wolnego na motocyklach zajmujemy się od września 2016r. Na początku były to działania non-profit, w późniejszym czasie,  krótkoterminowe wyjazdy motocyklowe aż do momentu gdy zdecydowaliśmy się na zorganizowanie miesięcznego cyklu testów motocyklowych w Hiszpanii. Na bazie tych doświadczeń oraz obserwacji istniejących firm zdecydowaliśmy się rozpocząć działalność TIME2MOTO Centrum Testowe Motocykli Sp. z o.o.

 • Czym się wyróżnia firma Time2Moto na tle konkurencji?

Nasza firma jako pierwsza wypełnia rynek motocyklowy ofertą, która skupia się na możliwości testowania wielu marek motocykli w jednym miejscu. Dodatkowo wyjazdy na testy odbywają się cyklicznie sobota-sobota w ustalonym kilkumiesięcznym okresie czasu. Pozwala to naszym klientom na dogodny wybór terminu urlopu oraz jazdę na wymarzonym motocyklu z naszej największej na rynku floty liczącej 25motocykli.

 • Co oferują Państwo w ramach wycieczki wyjazdowej?

W ramach wyjazdu oferujemy nowe motocykle, zakwaterowanie w najniższych cenach przy zachowaniu dobrego standardu, bezpieczeństwo dzięki opiece przewodników na trasach, możliwość szkoleń techniki jazdy z profesjonalnym instruktorem oraz poznawanie najciekawszych wyselekcjonowanych dla motocyklistów miejsc w danej lokalizacji.

 • Do jakich klientów jest skierowana oferta firmy Time2Moto ?

Ofertę kierujemy do wszystkich motocyklistów w wieku 18-120lat.

 • Czy rynek polski jest trudnym rynkiem zbytu?

Rynek motocyklowy polski jest rynkiem młodym, dynamicznie się rozwijającym gdzie decyzja wyboru oferty oparta jest o cenę i możliwość elastycznego wyboru terminu wyjazdu. Dodatkowym atutem przemawiającym do klienta z polski jest możliwość wyjazdu w okresie zimowym.

 • Do jakich krajów Państwo już zorganizowaliście wyjazdy ?

30 marca 2018, zakończyliśmy sześciomiesięczne wyjazdy do w słonecznej Hiszpanii.

 • Dlaczego Państwo zdecydowali się na ekspansje na rynek Gruziński?

W ocenie naszych dotychczasowych kilkuset Klientów oraz po przeprowadzeniu ankiety na profilu FB nasi fani których mamy już ponad 10tyś zdecydowali o wyborze dziewiczej i pięknej Gruzji.

Zdjęcie użytkownika Time2moto.

 

ENG

The Interview with “Time2Moto CTM”

 • The idea of setting up the company Time2Moto?

The company TIME2MOTO CTM was created on the basis of a 30-year passion for motorcycles and motorcycle travel.

 • How long has Your company organizes motorcycle trips?

We have been organizing trips on motorcycles since September 2016. At the beginning, these were non-profit activities, than – short-term motorcycle trips, until we decided to organize a monthly cycle of motorcycle tests in Spain. Based on these experiences and observations of existing companies, we have decided to start the activity of TIME2MOTO Motorcycle Test Center.

 • What makes Time2Moto stand out from the competition?

Our company is the first one, which fill the motorcycle market with an offer that focuses on the possibility of testing many brands of motorcycles in one place. In addition, trips for tests takes place periodically – “Saturday-Saturday” in a fixed period of several months. It allows our clients to conveniently choose the date of the holiday and ride on the dream motorcycle from our largest fleet of 25 motcycles on the market.

 • What do You offer as part of an outbound trip?

As part of the trip we offer new motorcycles, accommodation at the lowest prices with a high standard, security, thanks to the care of guides on the routes, the opportunity to train driving techniques with a professional instructor and learning about the most interesting places selected for motorcyclists in a given location.

 • To which clients is the Time2Moto offer addressed?

Our offer we address to all motorcyclists aged 18-120 years.

 • Is the Polish market a difficult market?

The Polish motorcycle market is a young, it is dynamically developing market where the decision to choose an offer is based on the price and the possibility of flexible selection of the date of departure.

An additional advantage to the customer from Poland is the possibility of going out in the wintertime.

 • To which countries have you already organized trips?

On March 30, 2018, we completed six-month trips to sunny Spain.

 • Why did you decide to expand to the Georgian’s market?

In the opinion of our previous several hundred customers and after conducting a survey on the FB profile, our fans, that we have over 10 000, decided to choose unspoiled and beautiful Georgia.

Zdjęcie użytkownika Time2moto.

 

GE

The Interview with “Time2Moto CTM”

 • რა იყო კომპანია Time2Moto-ს დაარსების იდეა?

კომპანია TIME2MOTO CTM  შეიქმნა 30 წლიანი გატაცების საფუძველზე მოტოციკლებითა და მოტიციკლებით მოგზაურობისადმი.

 • რამდენი ხანია რაც თქვენი კომპანია ახდენს სამოტოციკლეტო ტურების ორგანიზებას?

სამოტოციკლეტო ტურების ორგანიზება დავიწყეთ 2016 წლის სექტემბრიდან, თავიდან ეს იყო არაკომერციული საქმიანობა, შემდეგ – მცირე ხნიანი სამოტოციკლეტო ტურები, სანამ არ გადავწყვიტეთ გაგვეკეთებინა მოტოციკლეტების  გამოცდის 1 თვიანი ტური ესპანეთში. მიღებული გამოცდილების და ბაზარზე არსებული კომპანიების შესწავლის საფუძველზე გადავწყვიტეთ შეგვექმნა TIME2MOTO-ს მოტოციკლეტების გამოსაცდელი ცენტრი.

 • რა ხდის Time2Moto-ს კონკურენტებისგან განსხვავებულს?

ჩვენი კომპანია არის პირველი, რომელმაც შესთავაზა ბაზარს მომსახურება, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას მოხდეს განსხვავებული ფირმის მოტოციკლეტების ერთ ადგილზე შემოწმება. გარდა ამისა ტარდება სატესტო ტურები შემდეგი პერიოდულობით – „შაბათიდან-შაბათამდე“, ფიქსირებულ დროს რამოდენიმე თვის განმავლობაში. ეს შესაძლებლობას აძლევს ჩვენს კლიენტებს მათთვის მოსახერხებელ დროს დაგეგმონ შვებულება და იმოგზაურონ თავიანთი ოცნების მოტოციკლეტით, რომლის არჩევაც შეუძლია ბაზარზე ყველაზე დიდი (25 მოტოციკლეტი) მოტოპარკიდან.

 • რას სთავაზობთ კლიენტებს აღნიშნული ტურის ფარგლებში.

ამ ტურის ფარგლებში ჩვენ ვთავაზობთ ახალ მოტოციკლეტებს, განთავსებას ყველაზე დაბალ ფასებში მაღალი ხარისხის შენარჩუნებით, უსაფრთხოებას, მარშრუტებზე ყურადღებიანი გიდების დამსახურებით, მართვის უნარების გაუმჯობესების შესაძლებლობა პროფესინალი ინსტრუქტორების დახმარებით და საინტერესო ინფორმაციის გაცნობა მოტოციკლისტებისთვის, ადგილებზე მარშუტის შესაბამისად.

 • ვისთვისაა Time2Moto-ს შეთავაზება განკუთვნილი?

ჩვენი შეთავაზება განკუთვნილია ყველა მოტოციკლეტისტისთვის, 18-120 წლამდე.

 • რამდენად რთულია პოლონეთის ბაზარი?

პოლონეთის მოტოციკლების ბაზარი საკმაოდ ახალგაზრდაა, რომელიც დინამიურად ვითარდება და არჩევანი ძირითადად დამოკიდებულია ფასზე და გამგზავრების თარიღის არჩევის მოქნილობაზე.
პოლონელი მომხმარებლისთვის დამატებითი გამოწვევაა მსგავს ტურში გამგზავრება ზამთრის პერიოდში.

 • რომელ ქვეყნებში გაქვთ ორგანიზებული ტურები?

2018 წლის 30 მარტს დავასრულეთ 6 თვიანი ტური ესპანეთში.

 • რატომ გადაწყვიტეთ საქართველოს ბაზარზე შემოსვლა?

რამოდენიმე ასეული კლიენტის აზრით, რომელთაც ადრე მოვემსახურეთ და ასევე FB-ის პროფილზე ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად, ჩვენმა ფოლოვერებმა, რომლებიც 10 000-მდე გვყვავს, გადაწყვიტეს აერჩიათ ხელუხლებელი და ულამაზესი საქართველო.

Zdjęcie użytkownika Time2moto.

 

Więcej na www.time2moto.pl 

 

 

 

18 ოქტომბერი 2018
|