Witamy w Gronie Członków Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej firmę “SEMPRE”

PL

Wywiad z Panem Robertem Jóźwiakiem – właścicielem firmy “Sempre”

Branża modowa zawsze była mi bliska i już pierwsze kroki w karierze zawodowej były związane z branżą odzieżową. Można tu tworzyć produkty  i mieć od razu werdykt ( klient kupuje dany produkt ). Ponadto   obcowanie z pięknymi rzeczami zawsze wprowadza  w dobry nastrój. Marka Sempre ma już lub dopiero 12 lat czy to dużo czy mało? Przyszedł czas kiedy człowiek sam chce decydować  co chce robić. Ogromne doświadczenie w branży pozwoliło podjąć  taką decyzję że otwieramy z żoną własną firmę . Mieliśmy dużo obaw ale wiedzieliśmy że każdy sukces czy porażka będzie zależna tylko od nas. Pracując u kogoś trzeba akceptować wszystkie decyzję nawet te które są nie do końca trafne.

Zapewne zastanawiali się Państwo, co konkretnie symbolizuje logo nasze firmy?  Oto nasza odpowiedź. Pozioma ,,ósemka” to symbol nieskończoności, z kolei wyraz ,,sempre” możemy przetłumaczyć z języka włoskiego jako zawsze . Logotyp i słowo mają oznaczać jedno -zawsze dokładamy wszelkich starań , by nasze spodnie były doskonałe. Zawsze też jesteśmy  i tworzymy dla Państwa. Z tym wiążę się drugi element naszego logo-konik morski. To majestatyczne zwierzę morskie cechuje niezwykła opiekuńczość, odpowiedzialność i pracowitość. Tak  i my , zawsze dążymy do perfekcji w swoich działaniach, ciężko i odpowiedzialnie pracując. Jednakże nie da się ukryć – patrząc na konika morskiego możemy poczuć ciepło słonecznych promieni i powiew morskiej bryzy, prawda?

Wdrażamy  przede wszystkim sprawdzone i innowacyjne metody w oparciu o naszą pasję i wyobraźnię. Warto wspomnieć że cały proces produkcji naszych spodni odbywa się w Polsce ze starannie wyselekcjonowanych materiałów. Dostosowujemy się do najnowszych światowych trendów, lecz przede wszystkim staramy się je ulepszać w oparciu o potrzeby naszych klientów. Dlatego każda para opuszczająca nasze szwalnie jest wyjątkowa. Nasza nowa strategia marketingowa uwzględnia motto “Sempre spodnie, które polubisz”- a to nie rzucone na wiatr hasło, lecz poważne zobowiązanie. Dzisiaj każdy chce się wyróżniać na tle konkurencji, stosując najrozmaitsze działania. Podstawą jest pokazanie konsumentom swojej wyjątkowości. Sempre to pasja, jakość i ciężka praca. Nasze spodnie produkowane są ze starannie wyselekcjonowanych tkanin, które następnie poddaje się szczegółowej i specjalistycznej obróbce poprzez innowacyjne metody stosowane w najlepszych wytwórniach spodni męskich na świecie.

Firma SEMPRE robi jedną rzecz a dobrze tak wysoka specjalizacja pozwala nam cały czas udoskonalać  nasze produkty.

Sempre to idealna marka zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców szukających odpowiedniej garderoby dla swoich pracowników. Potrzebujesz eleganckiego komfortowego ubrania dla wiecznie zapracowanego biznesmena ,gustownej stylizacji na wieczorne wyjścia – wszystko to znajdziesz w naszej ofercie. Prowadzisz restaurację hotel salon samochodowy zatrudniasz handlowców -SEMPRE sprawi że wszyscy będą podziwiać twoją prezencję w pracy.Na rynku krajowym posiadamy ugruntowaną pozycję lidera wśród producentów spodni.Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia ( złote medale MTP, Diamenty Forbsa,  Męska marka roku, Najlepsze w Polsce , Polish Produkt .Musimy trzymać wysoki poziom bo konkurencja nie śpi. Dalszy rozwój marki prowadzi nas na rynki zagraniczne. Mamy już klientów w europie zachodniej Niemcy , Szwecja. Europie srodkowej  Czechy , Słowacja, Węgry .Na wschodzie Litwa, Ukraina, Teraz przyszedł czas na nowe wyzwania GRUZJA. Sądzimy że jest to bardzo perspektywiczny rynek na którym powinny znaleźć się nasze wyroby dlatego pozwolę jeszcze raz powtórzyć motto” SEMPRE spodnie które  polubisz” .

 

ENG

The Interview with Mr. Robert Jóźwiak – owner of “Sempre” company

The fashion industry has always been close to me and the first steps in my professional career were related to the clothing industry.

It means that you can create products here and get the feedback right away (the customers buy the product). In addition, communing with beautiful things always puts You in a good mood. The Sempre brand is already or just only 12 years old, is it a lot or not?

In one moment Has come the time when a man wants to decide by himself what he wants to do. Huge experience in this industry has allowed us to open our own company. We had a lot of fears but we knew that every success or failure will depend only on our decisions. Working for someone you have to accept all decisions, even those that are not entirely accurate.

Probably You were wondering what exactly symbolizes the logo of our company? Here’s our answer. The horizontal “eight” is a symbol of infinity, as well as the word “sempre” can be translated from Italian as always. This element of our design mean one thing – we always make every effort to make our trousers as perfect as we can. We are also always and we create for you.

Seahorse is the second element of our logo. This majestic sea animal is known for extraordinary caring, responsibility and diligence. Yes, we always strive for perfection in our activities, by the hard work responsibly. Looking at the seahorse, we can feel the warmth of the sun’s rays and a breath of sea breeze, right? We implement, above all, proven and innovative methods based on our passion and imagination.

What is worth to note that the whole production process of our trousers are made in Poland from carefully selected materials. We are following the latest global trends, but above all, we try to improve them based on the needs of our clients. That’s why every type of trousers which leave our sewing rooms, are unique.

Our new marketing strategy takes into account the motto ” Sempre –  trousers that you’ll like ” – and these are not the words put on the wind, but a serious commitment.

Today, everyone wants to stand out from the competition using the most varied activities. The basis is to show consumers their uniqueness.

Sempre is the passion, quality and hard work.

Our pants are made from carefully selected fabrics, which are next detailed and specialized by the innovative methods of processing used in the producing of the best men’s pants in the world. Sempre company produces one thing but well, so high specialization allows us to constantly improve our products.

Sempre is the perfect brand for individual customers and for entrepreneurs looking for the right wardrobe for their employees.

If You need elegant, comfortable clothes for an overworked businessman, or tasteful stylization for evening outings – You will it all  in our offer. You run a restaurant, the hotel, car salon or employ salespeople – SEMPRE will make everyone admire your appearance at work.

On the domestic market, we have an established leader position among pants manufacturers, evidenced by awards we received, including: “Laur konsumenta”, “Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich” (three times), “Diamenty Forbesa”, the title of “Męska Marka Roku 2017”, “Polish Product” and “Najlepsze w Polsce”. They are the confirmation that we are a reliable business partner.

Further development of the brand leads us to foreign markets.

We already have clients in western Europe: Germany, Sweden. Central Europe, Czech Republic, Slovakia, Hungary. In the East: Lithuania, Ukraine. Now the time has come for the new challenges in GEORGIA.

We think that Georgia is a very promising market, where should be our products, so I will let you repeat the motto of ” Sempre – pants you’ll like”.

 

GE

The Interview with Mr. Robert Jóźwiak – owner of “Sempre” company

მოდის ინდუსტრია ყოველთვის ახლო იყო ჩემთვის და პირველი ნაბიჯები ჩემს პროფესიულ კარიერაში უკავშირდებოდა სწორედ ტანსაცმლის ინდუსტრიას.

ეს ნიშნავს რომ შეგიძლია შექმნა პროდუქტი და დაუყოვნებლივ მიიღო უკუკავშირი (კლიენტები ყიდულობენ პროდუქტს). გარდა ამისა, ლამაზ ნივთებთან ურთიერთობა ყოველთვის კარგ განწყობაზე გვაყენებს. ბრენდი „Sempre“ უკვე, ან სულ რაღაც 12 წლისაა, ეს ბევრია თუ არა?

რაღაცა მომენტში დგება დრო, როდესაც ადამიანმა თავად უნდა გადაწყვიტოს რისი კეთება უნდა. დიდმა გამოცდილებამ ამ სფეროში საშუალება მოგვცა საკუთარი ბიზნესი წამოგვეწყო. ძალიან ბევრი შიში გვქონდა, მაგრამ ვიცოდით რომ თითოეული წარმატება ან წარუმატებლობა მხოლოდ ჩვენს გადაწყვეტილებებზე იქნებოდა დამოკიდებული.  როდესაც ვიღაცაზე მუშაობ გიწევს მიიღო მის მიერ მიღებული ყველა გადაწყვეტილება, თუნდაც არ იყოს მართებული.

ალბათ გაინტერესებთ რას ნიშნავს ჩვენი კომპანიის ლოგოტიპი. აი ჩვენი პასუხიც.  ჰორიზონტალური „რვიანი“ უსასრულობის სიმბოლოა, ასევე სიტყვა „sempre“ იტალიურიდან შეიძლება ითარგმნოს როგორც „მუდამ“. ჩვენი დიზაინის ეს ელემენტი აღნიშნავს შემდეგს – ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ შეძლებისდაგვარად იდეალურად გავაკეთოთ ჩვენი შარვლები, რამდენადაც ეს შესაძლებელია.  ჩვენ ყოველთვის ვქმნით თქვენთვის.  ზღვის ცხენი ჩვენი ლოგოს მეორე ელემენტია.  ეს დიდებული ზღვის ცხოველი ცნობილია მისი თვისებების გამო – გამორჩეული ზრუნვა, პასუხისმგებლობის გრძნობა და შრომისმოყვარეობა.   დიახ, ჩვენ ყოველთვის მივისწრაფით სრულყოფილებისკენ ჩვენს საქმიანობაში, თავდაუზოგავი შრომით და პასუხისმგებლობით.  როდესაც ზღვის ცხენს ვუყურებთ შეგვიძლია ვიგრძნოთ მზის სხივების სითბო და ზღვის ნიავის სუნთქვა.  ჩვენ ვნერგავთ, პირველ რიგში, გამოცდილ და ინოვაციურ მეთოდებს, ჩვენს ვნებასა და წარმოსახვაზე დაყრდნობით.

აღსანიშნავია რომ შარვლების წარმოების სრული პროცესი მიმდინარეობს პოლონეთში, საგანგებოდ შერჩეული მასალებით. ჩვენ მივყვებით უახლეს მსოფლიო ტენდენციებს, მაგრამ ამასთანავე ვცდილობთ გავაუმჯობესოთ ისინი ჩვენი კლიენტების საჭიროებებიდან გამომდინარე.

ამიტომაც, თითოეული შარვალი რომელიც ჩვენს სამკერვალოს ტოვებს უნიკალურია.

ჩვენი ახალი მარკეტინგული სტრატეგია ითვალისწინებს დევიზს – „Sempre – შარვლები, რომლებიც მოგეწონებათ“, და ეს არ არის უბრალოდ სიტყვები, ეს სერიოზული ვალდებულებაა.

დღეს ყველას სურს გამოირჩეოდეს მრავალფეროვანი აქტივობების ხარჯზე.

ამის საფუძველია მომხმარებლისთვის მისი უნიკალურობის ჩვენება.

Sempre არის ვნება, ხარისხი და თავდაუზოგავი შრომა.

ჩვენი შარვლები იქმნება საგანგებოდ შერჩეული ქსოვილისგან,  რომელთა შემდგომი გადარჩევა ხდება წარმოების ინოვაციური მეთოდებით, რომლებიც გამოიყენება მსოფლიოში მამაკაცის საუკეთესო შარვლების წარმოებისას.

Sempre აწარმოებს ერთს, მაგრამ კარგად, ამიტომაც მაღალი სპეციალიაზაცია გვაძლევს საშუალებას მუდმივად გავაუმჯობესოთ ჩვენი პროდუქცია.

Sempre იდეალური ბრენდია ინდივიდუალური კლიენტებისთვის და ასევე მეწარმეებისთვის, რომლებიც ეძებენ შესაფერის ტანისამოსს თავიანთი თანამშრომლებისთვის.

თუ თქვენ გჭირდებათ ელეგანტური, კომფორტული სამოსი საქმიანი მეწარმესთვის, ან გემოვნებიანი სტილიზაცია საღამოსთვის – ყველაფერ ამას მიიღებთ ჩვენს შეთავაზებაში.

თქვენ მართავთ რესტორანს, სასტუმროს, ავტოსალონს ან აგყავთ თანამშრომლები – SEMPRE ყველას აღაფრთოვანებს თქვენი გამოჩენით.

შიდა ბაზარზე ჩვენ ვიკავებთ ლიდერის პოზიციას შარვლების მწარმოებლებში, რაზეც მეთყველებს მიღებული ჯილდოები, მათ შორის: “Laur konsumenta”, “Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich” (სამჯერ), “Diamenty Forbesa”, “Męska Marka Roku 2017”-ის დასახელება, “Polish Product” და “Najlepsze w Polsce”. ისინი წარმოადგენენ იმის დასტურს, რომ ჩვენ სანდო ბიზნეს პარტნიორები ვართ.

ბრენდის სამომავლო განვითარება გვიბიძგებს უცხოური ბაზრებისკენ.

ჩვენ უკვე გვყვავს კლიენტები დასავლეთ ევროპაში: გერმანია, შვედეთი. ჩენტრალურ ევროპაში: ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვაკეთი, უნგრეთი. აღმოსავლეთით: ლიტვა, უკრაინა. ახლა კი დრო მოვიდა ახალი გამოწვევებისთვის საქართველოში.

ჩვენ ვთვლით რომ საქართველო ძალიან იმედისმომცემი ბაზარია, სადაც უნდა იყოს წარმოდგენილი ჩვენი შარვლები,  ამიტომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩვენს დევიზს “Sempre – შარვლები რომლებიც მოგეწონება”.

 

Lookbook 2017 <<http://pol-ge.com/wp-content/uploads/2018/03/Sempre_lookbook_2017.pdf>>

Biznes modele Sempre <<http://pol-ge.com/wp-content/uploads/2018/03/Biznes_modele-Sempre.pdf>>

Więcej: <<www.sempre.pl>>

 

18 ოქტომბერი 2018
|