Witamy w Gronie Członków Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej firmę EIRA ENG/GE

PL

Wywiad przeprowadzony z EIRA

 1. Idea założenia firmy EIRA.

Ideą założenia firmy EIRA Sp.z o.o. sp.k była odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie firm dotyczące wolumenu pracowniczego. Obecnie, notujemy bardzo duży wzrost gospodarczy, a co za tym idzie, z miesiąca na miesiąc zwiększa się zapotrzebowanie na siłę roboczą.

Dla naszej firmy najważniejszy jest Klient oraz jego potrzeby kadrowe- dostarczamy wykwalifikowanych pracowników we wszystkich sektorach przemysłu, a także pracowników produkcyjnych z mniejszymi kwalifikacjami.

 1. Co oferują Państwo w ramach oferty.

Główną działalnością firmy jest leasing pracowniczy.

Nasza oferta w dużej mierze zależy od potrzeb naszych Klientów. Jesteśmy w stanie zapewnić personel każdego szczebla, specjalistów przemysłu ciężkiego takich jak spawaczy, monterów konstrukcji stalowych, kierowców z uprawnieniami jak również pracowników produkcyjnych. Głównymi obszarami naszej działalności jest Polska i Gruzja, natomiast posiadamy sieć partnerów w krajach: Ukraina, Białoruś, Azerbejdżan, a także Indie, Nepal i inne kraje azjatyckie.

 1. Czym się wyróżnia firma EIRA na tle konkurencji ?

Naszym mottem jest „jakość przede wszystkim” – w związku z tym gwarantujemy naszym Klientom obsługę na najwyższym poziomie. W naszych strukturach znajdziemy pełną obsługę prawną, transportową, księgową oraz zespół doświadczonych osób zajmujących się rekrutacją i obsługą kadrową. Nasze doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat w sferze działalności Agencji Pracy pozwala nam na dokładne zbadanie potrzeb Klienta. Służymy także doradztwem personalnym, oraz pozwalamy Klientom dotrzeć do najbardziej korzystnych i efektywnych rozwiązań dla ich biznesu.

 1. Do jakich klientów jest skierowana oferta firmy EIRA?

Oferta EIRA kierowana jest do każdej firmy, która ma stale rosnące zapotrzebowanie kadrowe.

 1. Czy rynek polski jest trudnym rynkiem zbytu?

Rynek polski jest rynkiem specyficznym. Ciągłe zmiany przepisów związanych z zatrudnianiem i promocją rynku pracy powodują, że Klienci, aby odsunąć od siebie odpowiedzialność oraz trud związany z dokumentacją legalizującą pobyt i pracę, zwracają się do firm pośredniczących. W związku z tym, widzimy potencjał we współpracy z każdym podmiotem gospodarczym.

 1. Jakie są Państwa plany i oczekiwania w związku z podjęciem współpracy z Izbą?

Wejście do Izby dla naszej firmy jest niewątpliwym prestiżem. Dzięki temu mamy nadzieję na pozyskanie jak największej ilości zainteresowanych, oraz rozszerzenie sieci kontaktów, co zaowocuje stałą i efektywną współpracą.

 

ENG

The Interview with EIRA

 1. The idea of setting up the company EIRA

The idea of establishing the company EIRA Sp. z o.o [ Ltd.] Sp.k.  [ LPs.] was the answer to the still growing demand of companies regarding the employee’s volume at the market.  Currently, we are experiencing a very large economic growth, and, consequently, the demand for workforce increases from month to month.  The most important thing for our company is the client and his staffing needs – we provide qualified employees in all sectors of industry as well as production workers with fewer qualifications.

 1. What do you offer for your customers?

The main activity of the company is employee leasing. Our offer depends to a large extent on the needs of our clients. Our offer is mostly depend from needs of our clients. We are able to provide personnel of all levels, heavy industry specialists such as welders, steel structure fitters, authorized drivers as well as production workers. The main areas of our activity are Poland and Georgia, while we have a network of partners in the countries: Ukraine, Belarus, Azerbaijan, as well as India, Nepal and other Asian countries.

 1. What makes EIRA stand out from the competition?

Our motto is “quality above all” – therefore we guarantee our clients service on the highest level. In our structures you will find full legal, transport and accounting services and a team of experienced recruiters with support personnel.

Our experience gained over the years in the sphere of activity of the Job Agency allows us to carefully examine the client’s needs.

We also provide personnel consulting, and help our clients to reach the most beneficial and effective solutions for their business.

 1. To which clients is the EIRA offer addressed?

The EIRA offer is addressed to every company that has constantly growing staffing needs.

 1. Is the Polish market a difficult market?

The Polish market is a specific market. Constant changes in regulations of employment and promotion the labor market cause that customers tries to put aside responsibility and hardship about formalities with legalizing documentation by cooperation with intermediary companies.  Therefore, we see the big potential in cooperation with every business entity.

 1. What are Your plans and expectations about beginning cooperation with Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce ?

Joining the Chamber is undoubtedly prestige for our company. As a result, we hope to get as many interested partners for cooperation as it is possible, and expand our network of contacts, which will give us constant and effective collaboration in future.

 

GE

The Interview with EIRA

 1. კომპანია EIRA-ის დაფუძნების იდეა

შპს. EIRA-ს დაფუძნება იყო პასუხი კომპანიების მზარდ მოთხოვნაზე, ბაზარზე არსებული სამუშაოს მოცულობასთან და თანამშრომლების რაოდენობასთან დაკავშირებით. არსებულ პერიოდში ჩვენი ქვეყანა განიცდის ძალიან დიდ ეკონომიკურ ზრდას და მოთხოვნილება სამუშაო ძალაზეც ყოველთვიურად მატულობს. ჩვენთვის ყველაზე მთავარია კლიენტი და მისი საკადრო მოთხოვნილებები – ჩვენ უზრუნველვყოფთ კვალიფიციური კადრების მიწოდებას ინდუსტრიის ყველა სექტორში და ასევე მუშებს ნაკლები კვალიფიკაციით.

 1. რას სთავაზობთ თქვენს კლიენტებს?

კომპანიის ძირითადი სამქიანობაა თანამშრომლების ლიზინგი. ჩვენი შეთავაზება უმეტეს წილად დამოკიდებულია ჩვენი კლიენტების მოთხოვნილებებზე. ჩვენ შეგვიძლია უზრუნველყოთ პერსონალის სრული სპექტრის მიწოდების უზრუნველყოფა, დაწყებული მძიმე ინდუსტრიის სპეციალისტებით, მაგალითად შემდუღებლები, რკინის კონსტრუქციების მემონტაჟეები, ავტორიზებული მძღოლები და საწარმოო მუშაკები. ჩვენი მუშაობის ძირითადი მიმართულებებია პოლონეთი და საქართვლო, ამავე დროს გვყვავს პარტნიორები შემდეგ ქვეყნებში: უკრაინა, ბელორუსი, აზერბაიჯანი, ასევე ინდოეთი, ნეპალი და სხვა აზიური ქვეყნები.

 1. რა გამოარჩევს EIRA-ს კონკურენტებისგან?

ჩვენი დევიზია „ხარისხი უპირველეს ყოვლისა“ – შესაბამისად ჩვენს კლიენტებს უმაღლესი ხარისხის მომსახურებას ვთავაზობთ. ჩვენს კომპანიაში ნახავთ სრულ იურიდიულ, სატრანსპორტო და ბუღალტრულ მომსახურებას, ასევე გამოცდილი რეკრუტერების გუნდს დამხმარე პერსონალით.

ამ წლების განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილება დასაქმების სფეროში საშუალებას გვაძლევს ზედმიწევნით შევისწავლოთ კლიენტის მოთხოვნილებები.

ჩვენ ასევე ვუწევთ საკონსულტაციო მომსახურებას საკადრო საკითხებში, კლიენტებს ვთავაზობთ საუკეთესო და ყველაზე ეფექტურ გადაწყვეტილებებს მათი ბიზნესისთვის.

 1. ვისთვისაა განსაზღვრული თქვენი შეთავაზება?

EIRA-ს შეთავაზება განკუთვნილია ყველა იმ კომპანიისთვის, რომელთაც გააჩნიათ მუდმივად მზარდი მოთხოვნილება პერსონალზე.

 1. რამდენად რთულია პოლონური ბაზარი?

პოლონური ბაზარი საკმაოდ სპეციფიკურია. მუდმივი ცვლილებები დასაქმების სფეროს რეგულაციებსა და კანონმდებლობაში აიძულებს კომპანიებს, ფორმალური და დოკუმენტაციებთან არსებული სირთულეების თავიდან აცილების და პასუხისმგებლობის მოხსნის მიზნით, ითანამშრომლონ საშუამავლო კომპანიებთან. აქედან გამომდინარე, თითოეულ ბიზნეს ერთეულთან თანამშრომლობაში დიდ პოტენციალს ვხედავთ.

 1. როგორია თქვენი მოლოდინები და გეგმები პოლონურ-ქართულ სავაჭრო და სამრეწველო პალატასთან თანამშრომლობასთან დაკავშირებით?

პალატაში გაწევრიანება უდაოდ პრესტიჟია ჩვენი კომპანიისთვის. შედეგად ველოდებით შეძლებისდაგავრად ბევრი დაინტერესებული პარტნიორის პოვნასა და ჩვენი  კონტაქტების ქსელის გაზრდას, რაც სამომავლოდ მუდმივი და ეფექტური თანამშრომლობის შესაძლებლობას მოგვცემს.

18 ოქტომბერი 2018