Strategiczna współpraca Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Portem Lotniczym we Wrocławiu ENG/GE

PL

Strategiczna współpraca Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Portem Lotniczym we Wrocławiu.

Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa rozpoczęła współpracę z Portem Lotniczym we Wrocławiu. Wydarzenie to zbiegło się w czasie z pierwszym lotem bezpośrednim z Wrocławia do gruzińskiego Kutaisi (31.03.2018).

W ramach strategicznej współpracy Izba będzie promować Port Lotniczy Wrocław wśród swoich członków oraz organizacji partnerskich, zarówno w Gruzji jak i w Polsce. Promocja skupiać się będzie głównie na połączeniu lotniczym Wrocław – Kutaisi. Uruchomienie nowych lotów wpłynie nie tylko na wzrost ruchu turystycznego, ale będzie także okazją do ułatwionych kontaktów biznesowych dla Dolnego Śląska i regionów zachodnich Gruzji, jak na przykład Imeretia (miasto Kutaisi) lub Adżaria (miasto Batumi). Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Portem Lotniczym Wrocław za jeden z głównych celów strategicznej współpracy określili promocję Gruzji na Dolnym Śląsku i w województwach sąsiadujących oraz promocję Wrocławia w Gruzji.

Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu położony jest w odległości ok. 10 km od centrum miasta, w pobliżu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia oraz autostrady A4, dzięki czemu dojazd na lotnisko z każdej części Polski jest szybki i komfortowy. Lotnisko obsługuje przewoźników sieciowych, którzy oferują loty do największych portów przesiadkowych w Europie, przewoźników niskokosztowych, a także linie czarterowe. Łącznie w sezonie Lato 2018 pasażerowie mają do wyboru 85 kierunków. W marcu 2012 roku Port Lotniczy Wrocław uruchomił nowy terminal, którego przepustowość wynosi ponad 4 mln pasażerów rocznie.

Czytelnicy “Business Traveller Poland” w głosowaniu na “Bussines Traveller Award” uznali port lotniczy we Wrocławiu za najlepsze regionalne lotnisko w roku 2013, 2014, 2015 i 2016 oraz drugie najlepsze lotnisko w Polsce w 2014 roku. Port Lotniczy Wrocław znalazł się w elitarnym gronie najlepszych lotnisk w Europie w 2016 roku, zajmując 23 miejsce, a wśród lotnisk regionalnych miejsce 3.

Wrocław dołącza do grona miast, z którego turyści mogą dostać się bezpośrednio i regularnie do Gruzji. W 2017 r. kraj ten odwiedziło 7 554 936 osób, co przyniosło 2,7 miliona dolarów do narodowego budżetu. W pierwszych trzech miesiącach 2018 r. Gruzję odwiedziło już 1 463 561 turystów (15.5% wzrost wobec 2017). Giorgi Chogovadze – dyrektor gruzińskiej Narodowej Agencji Tursytyki zapowiedział, że Gruzja pobije swój dotychczasowy rekord i przyciągnie więcej niż 8 mln odwiedzających.

Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa współpracuje z wieloma organizacjami, w tym, rządowymi, takimi jak –  PAIH, Enterprise Georgia, w kreowaniu projektów międzynarodowych oraz realizacji różnych inicjatyw firm – członków Izby.

Strategiczna współpraca Polsko – Gruzińskiej Izby Przemysłowo- Handlowej z Portem Lotniczym Wrocław przyczyni się do jeszcze większej rozpoznawalności Gruzji w Polsce i Polski w Gruzji oraz promowania atrakcyjności inwestycyjnej obydwu państw. Będzie także początkiem dla realizacji nowych wspólnych projektów.

 

ENG

Strategic cooperation between the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce with Airport in Wroclaw

The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce initiated cooperation with the Wroclaw Airport. The event coincided with the first direct flight from Wroclaw to Georgian Kutaisi (31.03.2018).

Within the strategic cooperation the Chamber is to promote the Wroclaw Airport among its members and partner organizations, both in Georgia and in Poland. The promotion will mainly focus on air connection Wroclaw – Kutaisi. Initiation of new flights will impact not only on tourist industry increase but will also facilitate business contacts for Lower Silesia and western regions of Georgia, for example Imeretia (city of Kutaisi) or Adżaria (city of Batumi). The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce together with the Wroclaw Airport as one of the strategic goals of cooperation outlined Georgian promotion in Lower Silesia and neighborhood along with Wroclaw promotion in Georgia.

The Copernicus Airport in Wroclaw is located some 10 km from the city center, close to Wroclaw Highway Detour and A4 Highway. Due to this transfer to the Airport from each part of Poland is fast and comfortable. The Airport provides service to network carriers who offer flights to the biggest European transfer airports, low cost carriers as well as chartered lines. Totally in season of Summer 2018 passengers can choice 85 directions. In March 2012 the Wroclaw Airport initiated a new terminal which capacity exceeded 4 millions passengers per year.

The “Business Traveller Poland” readers in voting for the “Bussines Traveller Award” granted the Wroclaw Airport as the best regional airport in years of 2013, 2014, 2015 and 2016 and the second best airport in Poland in 2014. The Wroclaw Airport belonged to elite group of best airports in Europe in 2016, taking 23rd place, and among regional airports took the 3rd place.

Wroclaw belongs to group of cities from which tourists can get directly and regularly to Georgia. In 2017 the country was visited by 7 554 936 tourists what brought 2.7 million USD to national budget. Within first three months of 2018 Georgia was visited by already 1 463 561 tourists (15.5% increase in comparison with 2017). Giorgi Chogovadze – direktor of the Georgian National Tourist Agency announced that Georgia would break its current rekord attracting more than 8 million visitors.

The Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce cooperates with many organizations, including governmental such as – PAIH, Enterprise Georgia, in international projects creation and executions of many different companies – the Chamber’s members – initiatives.

Strategic cooperation between the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce with Airport in Wroclaw will result in better recognition of Georgia in Poland and Poland in Georgia and in investment attractiveness promotion of either country. It will be a starting point for execution of common projects.

 

GE

სტრატეგიული თანამშრომლობა პოლონურ-ქართულ სავაჭრო სამრეწველო პალატასა და ვროცლავის აეროპორტს შორის

პოლონურ-ქართულმა სავაჭრო სამრეწველო პალატამ ვროცლავის აეროპორტთან თანამშრომლობის ინიციატივა გამოხატა. ღონისძიება დაემთხვა პირველ პირდაპირ ფრენას ვროცლავი-ქუთაისის მიმართულებით (31.03.2018).

სტრატეგიული თანამშრომლობის ფარგლებში პალატამ უნდა მოახდინოს ვროცლავის აეროპორტის პოპულარიზაცია თავის პარტნიორებსა და წევრებთან, როგორც საქართველოში ასევე პოლონეთში. ძირითადი ყურადღება  მიექცევა ვროცლავი-ქუთაისის საჰაერო კავშირს.  ახალი რეისების დანიშვნის ინიციატივა არა მხოლოდ ტურისტული ინდუსტრიის ზრდაზე იმოქმედებს, არამედ გაამარტივებს ბიზნეს კონტაქტებს ქვემო სილესიასა და დასავლეთ საქართველოს შორის, მაგალითად იმრეთი (ქ. ქუთაისი) და აჭარა (ქ. ბათუმი). პოლონურ-ქართული სავაჭრო სამრეწველო პალატა, ვროცლავის აეროპორტთან ერთად ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიზნად ისახავს საქართველოს პოპულარიზაციას ქვემო სილესიის და მეზობელ რეგიონებში, და ასევე ვროცლავის პოპულარიზაციას საქართველოში.

კოპერნიკის აეროპორტი ვროცლავში განთავსებულია ქალაქის ცენტრიდან 10 კმ-ში, ვროცლავის შემოვლითი გზატკეცილიდან და A4 გზატკეცილიდან ახლოს. ამის გამო თითოეული გადაყვანა პოლონეთის ნებისმიერი ტერიტორიიდან სწრაფი და მოსახერხებელია. აეროპორტი მომსახურებას უწევს ქსელურ ოპერატორებს, რომლებიც ახორციელებენ ფრენებს ევროპის უდიდეს სატრანსფერო ქალაქებში, როგორც იაფიან ასევე ჩარტერულ ხაზებს. საერთო ჯამში, 2018 წლის ზაფხულის სეზონის განმავლობაში, მგზავრებს შეუძლიათ არჩევანი 85 განსხვავებული მიმართულებიდან გააკეთონ. 2012 წლის მარტში ვროცლავის აეროპორტმა ახალი ტერმინალი გახსნა, რომლის მოცულობამაც წელიწადში 4 მილიონ მგზავრს გადააჭარბა.

“Business Traveler Poland”-ის მკითხველებმა “Business Traveler Award”-ის დაჯილდოვებაზე ვროცლავის აეროპორტს მისცეს ხმა, როგორც საუკეთესო რეგიონალური აეროპორტი 2013, 2014, 2015 და 2016 წლებში, ხოლო 2014 წელს პოლონეთის მე-2 საუკეთესო აეროპორტის სტატუსი მოიპოვა. ვროცლავის აეროპორტი შევიდა ევროპის საუკეთესო აეროპორტების ელიტარულ ჯგუფში 2016 წელს, დაიკავა 23-ე ადგილი და რეგიონალურ აეროპორტებს შორის მე-3 ადგილი.

ვროცლავი ეკუთვნის იმ ქალაქების ჯგუფს საიდანაც ტურისტს შეუძლია მოხვდეს საქართველოში პირდაპირი და რეგულარული ფრენებით. 2017 წელს საქართველოს ეწვია 7 554 936 ტურისტი, რამაც ეროვნულ ბიუჯეტში 2.7 მილიონი აშშ დოლარი შეიტანა. 2018 წლის პირველი 3 თვის მონაცმებით ქვეყანას 1 463 561 ტურისტი ეწვია, რაც 15.5%-ით მეტია 2017 წლის მონაცემებთან შედარებით. გიორგი ჩოგოვაძემ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს დირექტორმა განაცხადა, რომ საქართველო გააუმჯობესებს წინა წლის რეკორდს და 2018 წლის მანძილზე 8  მილიონზე მეტ ვიზიტორს უმასპინძლებს.

პოლონურ-ქართული სავაჭრო სამრეწველო პალატა მრავალ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობს, მათ შორის სამთავრობო, როგორიცაა –  პოლონური საინვესტიციო და სავაჭრო სააგენტო (PAIH), აწარმოე საქართველოში, ასევე მონაწილეობს მრავალი განსხვავებული კომპანიის (პალატის წევრი ორგანიზაციები) საერთაშორისო პროექტების შექმნასა და განხორციელებაში

სტრატეგიული თანამშრომლობა პოლონურ-ქართული სავაჭრო სამრეწველო პალატასა და ვროცლავის აეროპორტს შორის გაზრდის საქართველოს ცნობადობას პოლონეთში და პოლონეთისას საქართველოში და გამოიწვევს ორივე ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობის ზრდას. ეს გახდება ათვლის წერტილი საერთო პროექტების განხორციელებისათვის.

18 ოქტომბერი 2018