Strategiczna współpraca Polsko -Gruzińskiej Izby Przemysłowo- Handlowej z DAWG

Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa współpracuje z agencjami rządowymi, takimi jak – PAIH, PARP, DAWG, Enterprise Georgia, w tworzeniu projektów międzynarodowych oraz realizacji innych  inicjatyw firm-członków Izby.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej działa na rzecz rozwoju sektora MSP, poprawy innowacyjności, a także atrakcyjności inwestycyjnej regionu Dolnego Śląska.

Strategiczna współpraca Polsko – Gruzińskiej Izby Przemysłowo- Handlowej z DAWG daje dużo perspektyw i możliwości realizacji przyszłych projektów.

W piątek – 3.11.2017 odbyło się spotkanie Pana Prezesa Beniamina Nogi z Prezesem Izby w Organizacji – Panem Stanisławem Raźniewskim. Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia odnośnie strategicznej współpracy Izby z DAWG oraz kwestie organizacyjne dotyczące realizacji wspólnych inicjatyw w przyszłości.

Współpraca z gminami oraz organizacjami samorządowymi Dolnego Śląska w kwestii wymiany gospodarczej, społecznej i kulturalnej Polski i Gruzji odgrywa znaczącą rolę w rozwoju regionu.

Organizacja i przeprowadzenie wspólnych eventów, konferencji oraz szkoleń dają świetną okazję do promowania atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska oraz tworzą korzystne warunki do pobudzania eksportu dolnośląskich przedsiębiorstw.

Bez wątpienia to tylko początek realizacji wspólnych inicjatyw i projektów.

18 ოქტომბერი 2018