Sponsors of the Georgian Evening During the Economic Forum in Krynica

Organized by the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce, the Georgian evening during the Economic Forum in Krynica could not take place without the support of sponsors. Among these, first of all, “Enforest” sp. Z o.o., whose main activity is the recycling of wood, the Lower Silesian Agency for Economic Cooperation, one of the Chamber’s main partners and the Marani Company, thanks to which the participants will have the opportunity to taste Georgian wine.

The goal of the organization of the Georgian evening is to celebrate the inauguration of the Polish-Georgian Chamber of Commerce and Industry. The ceremony will take place on September 5 this year. in the Old Spa House. The guests of the event will be representatives of the Polish and Georgian government and self-government administration, entrepreneurs, experts and journalists. During the evening, the main ideas of the formation of the Chamber will be presented, assumptions regarding its activities and issues devoted to Georgia as a place for undertaking investments and a market. The participant will also approximate the profiles of companies sponsoring the event.

Presentation of member companies and partners of the Polish-Georgian Chamber of Commerce and Industry during the Georgian evening in Krynica.

Georgian evening, which will take place on September 5 this year. during the Economic Forum in Krynica, it is not only an excellent opportunity for the solemn inauguration of the Polish-Georgian Chamber of Commerce and Industry, but also the opportunity to expose its partners and members. The logos of the organizations and companies referred to will be shown on the promotional materials presented during the evening. Participants of the event will also get acquainted with short descriptions of their activities. In this way, the founders of the Polish-Georgian Chamber of Commerce and Industry would like to thank for their support and contribution to the development of the organization.

 

 

Sponsorzy Wieczoru Gruzińskiego podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Organizowany przez Polsko – Gruzińską Izbę Przemysłowo Handlową Wieczór Gruziński podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy nie mógłby się odbyć bez wsparcia sponsorów. Spośród nich wymienić należy przede wszystkim “Enforest” sp. z o.o., której głównym profilem działalności jest recykling drewna, Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej, jednego z głównych partnerów Izby oraz Firmę Marani, dzięki której uczestnicy wieczoru będą mieć możliwość degustacji gruzińskiego wina.

Celem organizacji Wieczoru Gruzińskiego jest uczczenie inauguracji działalności Polsko – Gruzińskej Izby Przemysłowo Handlowej. Uroczystość odbędzie się 05 września br. w Starym Domu Zdrojowym. Gośćmi wydarzenia będą przedstawiciele polskiej i gruzińskiej administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, eksperci i dziennikarze. Podczas Wieczoru zaprezentowane zostaną główne idee powstania Izby, założenia dot. jej działalności oraz zagadnienia poświęcone Gruzji jako miejscu podejmowania inwestycji oraz rynku zbytu. Uczestniką przybliżone zostaną także profile działalności firm sponsorujących wydarzenie.

Prezentacja firm członkowskich oraz partnerów Polsko – Gruzińskiej Izby Przemysłowo Handlowej podczas Wieczoru Gruzińskiego w Krynicy.

Wieczór Gruziński, który będzie miał miejsce 05 września br. w trakcie trwania Forum Ekonomicznego w Krynicy, to nie tylko doskonała okazja do uroczystej Inauguracji działalności Polsko – Gruzińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej,  ale także sposobność do wyeksponowania jej partnerów i członków. Loga organizacji i firm, o których mowa będzie można zobaczyć na materiałach promocyjnych prezentowanych podczas Wieczoru. Uczestnicy wydarzenia zapoznają się też z krótkimi opisami ich działalności. W ten sposób założyciele Polsko – Gruzińskiej Izby Przemysłowo Handlowej pragną podziękować za wsparcie i wkład w rozwój organizacji.

 

 

ქართული საღამოს სპონსორები კრინიცას ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში.

პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის მიერ კრინიცას ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში ორგანიზებული ქართული საღამო, რა თქმა უნდა, სპონსორების დახმარების გარეშე ვერ ჩაივლის. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, „Enforest”, რომლის მთავარი საქმიანობა ხის გადამუშავებაა. აგრეთვე, ქვემო სილეზიის ეკონომიკური თანამშრომლობის სააგენტო – პალატის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორი; კომპანია „მარანი“, რომლის წყალობითაც, მონაწილეებს ქართული ღვინის დაგემოვნების საშუალება ექნებათ.

ქართული საღამოს გამართვის მიზანი პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის ინაუგურაციის აღნიშვნაა. ცერემონია გაიმართება ამა წლის 5 სექტემბერს, “Old Spa House”-ში. ღონისძიების სტუმრები იქნებიან პოლონეთისა და საქართველოს მთავრობის, თვითმმართველობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, მეწარმეები, ექსპერტები და ჟურნალისტები. საღამოს ფარგლებში წარდგენილი იქნება პალატის ფორმირების ძირითადი იდეები, მისი საქმიანობისა და საქართველოში ინვესტიციების განხორციელებისა და ქართული ბაზრის შესახებ ვარაუდები. მონაწილეებს, ასევე, ღონისძიების სპონსორი კომპანიების პროფაილებზე ექნებათ წვდომა.

პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის წევრებისა და პარტნიორი კომპანიების პრეზენტაცია ქართული საღამოს ფარგლებში, კრინიცაში.

ქართული საღამო, რომელიც ამა წლის 5 სექტემბერს, კრინიცას ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გაიმართება, არ არის მხოლოდ პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის ინაუგურაციის საზეიმო აღნიშვნის შესაძლებლობა, არამედ ესაა საუკეთესო გარემოება პალატის წევრებისა და პარტნიორი კომპანიების გაცნობისა და წარდგენისთვის. საღამოს განმავლობაში წარმოდგენილ სარეკლამო მასალებზე განთავსებული იქნება ორგანიზაციებისა და კომპანიების ლოგოები. ღონისძიების მონაწილეები კი მათი საქმიანობის მოკლე აღწერას  გაეცნობიან. ამ გზით, პოლონურ-ქართულ სავაჭრო და სამრეწველო პალატას სურს მადლობა გადაუხადოს მხარდაჭერისა და ორგანიზაციის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის.

 

Related Posts