Seria szkoleń ICC Georgia w Tbilisi

International Chamber of Commerce in Georgia (ICC Georgia) continues its series of training in Tbilisi– “Incoterms 2010 and PPD”, which is supported by the EU funded project “SME Development and DCFTA in Georgia” and implemented by GIZ.

The first part of the training series was held in Batumi, on 23-24 September and 7-8 October.

The next part is to be held on 28-29 October, 2017 in Tbilisi, at Rooms Hotel.

The training session will be opened by Ms. Mariam Gabunia, Head of Foreign Trade Policy Department at Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia.

Training is conducted by certified trainer of International Chamber of Commerce, Ms. Irina Kitiashvili, and a co-trainer, Mr. Pavle Tvaliashvili.

Training is aimed at representatives of small and medium-size businesses operating in the field of international trade transactions, who are involved in drawing up/reviewing purchase-sale contracts, risk assessments, logistics planning and management, deal with financial security, insurance etc. Training will be also attended by NGO and public-sector representatives.

“Incoterms” are international rules developed by the International Chamber of Commerce for trade transactions, which clearly define the parties’ respective obligations, and reduce the risk of legal complications; therefore, it is an essential condition to purchase and sale contracts.

 

Source: http://georgiatoday.ge/news/7992/ICC-Georgia-Continues-its-Series-of-Training-in-Tbilisi

Międzynarodowa Izba Handlowa w Gruzji (ICC Gruzja) kontynuuje serię szkoleń w Tbilisi – “Incoterms 2010 i PPD” przy wsparciu unijnego projektu “Rozwoj wolnego handlu, małych i średnich przedsiębiorstw w Gruzji”. Projekt jest realizowany przez GIZ.

Pierwsza część zajęć odbyła się w Batumi, 23-24 września i 7-8 października.

Następna część odbędzie się 28-29 października 2017 roku w Rooms Hotel Tbilisi.

Sesja treningowa zostanie otwarta przez panią Mariam Gabunia, Dyrektora Departamentu polityki zagranicznej Ministerstwa Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju Gruzji.

Szkolenie prowadzi certyfikowany trener Handlu Międzynarodowego – pani Irina Kitiashvili  oraz co-trainer Pan Pavel Tvaliashvili.

Trening jest skierowany do przedstawicieli małych i średnich firm, działających w sferze międzynarodowych operacji handlowych, które biorą udział w sporządzaniu / rewizji umów kupna-sprzedaży, ocenie ryzyka zawodowego, organizacji planowania i zarządzania, mają zabezpieczenie finansowe, ubezpieczenia itp.

W szkoleniu wezmą również udział przedstawiciele organizacji NGO i sektora publicznego.

“Incoterms” są zbiorem międzynarodowych zasad, opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową, w działalności handlowej, które jednoznacznie określają odpowiednie obowiązki stron i zmniejsza ryzyko komplikacji prawnych, dlatego są istotnym warunkiem dla umów kupna-sprzedaży.

 

Źródło: http://georgiatoday.ge/news/7992/ICC-Georgia-Continues-its-Series-of-Training-in-Tbilisi

Related Posts