Polsko – Gruzińska Izba Przemysłowo – Handlowa wspiera rozwój relacji gospodarczych między Polską i Gruzją

W dniu 9 marca Prezes Polsko – Gruzińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej – Pan Stanisław Raźniewski udzielił wywiadu dla Polskiego Radia dla Zagranicy – Radio Poland.

Zadaniem Radio Poland jest informowanie o wydarzeniach w Polsce, założeniach polskiej polityki zagranicznej, przekazywanie wiadomości na tematy gospodarcze, w tym biznesu i inwestycji zagranicznych. Radio dostarcza słuchaczom informacji o Polsce i polskim punkcie widzenia na wydarzenia w regionie i na świecie.

Pod czas wywiadu zostały poruszone główne tematy, związane z powstaniem Izby, a także rozwojem relacji gospodarczych między Polską i Gruzją.

Polish exports to Georgia grow

Analysts agree that Georgia is not only the leader of liberal economic reforms and an important partner for Poland the South Caucasus region, it is also the market where Polish exports are growing.

This is one of the reasons a group of Polish and Georgian companies founded the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce in January.

“Georgia is ranked 9th in World Doing Business Report and 13th in the Economic Freedom Index. Its tax system and the labour code is also something that attracts Polish companies to enter this market and other countries like Azerbaijan and Armenia,” Stanisław Raźniewski, president of the Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce told reporter Danuta Isler.

 

Read more: <<http://bit.ly/2pr5y9p>> <<http://bit.ly/2DBNI8J>>

Related Posts