Polskie firmy chcą się rozwijać, ale brakuje im pieniędzy. Z pomocą idzie państwowy fundusz

Polskim firmom marzy się podbój Europy Zachodniej i Środkowej, ale na ich drodze stoi brak dostępu do finansowania. Z pomocą wychodzi jednak państwowy fundusz, który deklaruje, że nie tylko da pieniądze, lecz w tej ekspansji pomoże.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej, zarządzany przez PFR TFI, przeprowadził badania rynku z zamiarem określenia potencjału rozwoju polskich firm za granicą. Z ankiety wynika, że preferowaną formą finansowania ekspansji jest kapitał dla zagranicznej spółki z opcją odkupu udziałów. Taki instrument zyskał aż 75,5 proc. wskazań. W dalszej kolejności polskie firmy wskazały pożyczkę bez regresu do aktywów w Polsce.

– Budując swoją pozycję na zagranicznych rynkach, polskie firmy szukają finansowania zewnętrznego w formule project finance, z udziałem w ryzyku zagranicznego projektu, ale nie zawsze jeszcze wiedzą gdzie je znaleźć – uważa Zbigniew Głuchowski, zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej. Nasze badanie potwierdza potrzebę elastycznego finansowania projektów zagranicznej ekspansji polskich firm, ze spłatą po uzgodnionym okresie, bez obciążania bieżących przepływów gotówkowych nowego projektu zagranicznego i bez regresu do polskiej spółki – dodał.

Akwizycja, by zwiększyć sprzedaż

Prawie połowa polskich firm już w ciągu dwóch lat planuje zagraniczne inwestycje. Ale równocześnie ponad połowa przebadanych spółek bezpośrednich inwestycji zagranicznych nie planuje. To – zdaniem Ewy Małyszko, prezes PFR TFI – jest olbrzymi niewykorzystany potencjał, który odpowiednio zagospodarowany mógłby się przyczynić do zwiększenia dynamiki wzrostu polskiego Produktu Narodowego Brutto.

– Brak takich planów często wynika ze strategii koncentracji na rynku polskim, czasem zapewne podyktowanej brakiem pracowników z odpowiednim doświadczeniem.Wśród ważnych powodów rezygnacji z inwestycji zagranicznych jest również brak finansowania bezpośrednio na projekt zagraniczny, a nie na bilans rozwijającej się polskiej spółki, któremu trudno przecież udźwignąć rosnący biznes międzynarodowy – wskazuje. I dodaje:

– Dla prawie wszystkich firm (98 proc.) głównym celem zagranicznej inwestycji jest wzrost sprzedaży na zagranicznych rynkach zbytu. Wskazanie przejęcia zagranicznego konkurenta jako celu ekspansji (57,1 proc.) zapewne w wielu przypadkach również motywowane jest dążeniem do wzrostu sprzedaży. W strategiach polskich firm poszukiwanie za granicą niższych kosztów produkcji ma znaczenie marginalne.

Europa Zachodnia elektryzuje

Dominującym kierunkiem ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw jest Europa Zachodnia – tam chciałoby się rozwijać aż 53,1 proc. spośród przedsiębiorstw deklarujących plany inwestycji za granicą. Dodatkowo 34,7 proc. deklaruje plany inwestycji w Europie Środkowej i Południowo- Wschodniej.

Według ankietowanych polskich firm typowe zagraniczne projekty inwestycyjne mieszczą się w przedziale 40 – 400 mln zł. Co trzecia firma zadeklarowała projekty o planowanej wartości od 10 do 40 mln zł, a tylko jedna firma zadeklarowała projekt powyżej 400 mln zł.

Polskie firmy chcą przejmować istniejące zagraniczne firmy razem z ich marką, udziałem w rynku i doświadczonymi menadżerami, i są gotowe ponosić koszty takich przejęć, żebyprzyśpieszyć swoją ekspansję.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/

Related Posts