Polish-Georgian Chamber of Industry and Commerce on the Polish-Georgian Business Forum

Polsko – Gruzińskie Forum Biznesu, które odbyło się w czwartek 12 lipca 2018 r. w warszawskim Hotelu Radisson Blu Centrum spełniło oczekiwania organizatorów, partnerów, oraz przybyłych gości.

Tematem przewodnim Forum było “Prowadzenie działalności gospodarczej i inwestycyjnej w Gruzji”. Miało ono służyć prezentacji Gruzji jako miejsca podejmowania nowych inicjatyw gospodarczych oraz międzynarodowej wymiany handlowej. Prelegenci skoncentrowali się na przedstwieniu w jak najszerszym spektrum realnych możliwości inwestycyjnych, kooperacyjnych i handlowych, nie unikając rzetelnej prezentacji ryzyk.

Głównym organizatorem Polsko – Gruzińskiego Forum Biznesu była EUGBC przy wsparciu Ambasady Gruzji w RP oraz KIG. W imprezie wzięło udział 300 osób, w tym przedstawiciele polskiego i gruzińskiego rządu, parlamentu, korpusu dyplomatycznego, biznesu oraz mediów. Uczestników Forum przywitał sekretarz generalny EUGBC, ambasador Zviad Chumburidze, natomiast słowo wstępne wygłosili: pan George Volski, wicemarszałek Parlamentu Gruzji, pan Bartosz Cichocki, wiceminster Spraw Zagranicznych RP, pan Ilia Darchiashvili, ambasador Gruzji w RP oraz p. Andrzej Arendarski, prezes KIG.

Polsko – Gruzińska Izba Przemysłowo Handlowa była reprezentowana przez prezesa Izby w Polsce, pana Stanisława Raźniewskiego i wystąpiła na Forum w charakterze partnera i czynnego uczestnika. Prezes PGIPH zaprezentował zarówno Izbę, jak i Gruzję w panelu poświęconym współpracy polsko – gruzińskiej.  Podczas prezentacji przedstawione zostały najnowsze dane statystyczne dot. gospodarki Gruzji. Były również omówione dalsze perspektywy rozwoju Gruzji jako kraju łączącego Europę i Azję oraz możliwości współpracy z nim. Dzięki zaangażowaniu Polsko – Gruzińskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Forum wzięlo udział ok. 30 osób, w tym przedstawicieli firm członkowskich Izby.

Pragniemy podziękować organizatorom, partnerom i uczestnikom Polsko – Gruzińskiego Forum Biznesu za inicjatywę i zaangażowanie w przedsiewzięcie, które niewatpliwie posłuży rozwojowi polsko – gruzińskich relacji. Mamy nadzieję, że takie wydarzenia będą się odbywać cyklicznie i że zainteresowanie nimi będzie wzrastać.

Źródło: http://bit.ly/2L82LQt

 

English Version:

The Polish-Georgian Business Forum „Running a business and investment in Georgia – advantages and opportunities“ was successfully held in Warsaw at the Radisson Blu Centrum Hotel on the 12th of July.

The main goal of the Forum was to introduce Georgia as a place for undertaking new investments and to present the conditions and possibilities of cooperation with Georgian partners in foreign trade. The Forum has also presented the potential of Georgian economy as well as real opportunities and available instruments for establishing direct contacts with Georgian companies. The speakers focused on the presentation in the widest possible spectrum of real investment, cooperative and commercial opportunities, without avoiding a reliable presentation of risks.

The Forum was organized by EU-Georgia Business Council (EUGBC) with the support of Embassy of Georgia to the Republic of Poland and Polish Chamber of Commerce.

More than 300 participants took part in the business conference. There were representatives of the Polish and Georgian government, parliament, diplomatic corps, the participants from business field and media. At the opening of the forum, Mr. Zviad Chumburidze, General Secretary of the EU-Georgia Business Council, as well as Deputy Chairman of the Parliament of Georgia, Giorgi Volski, Deputy Minister of Foreign Affairs of Georgia, Giorgi Sharvashidze, Ambassador of Georgia to Poland, Ilia Darchiashvili and President of the Polish Chamber of Commerce delivered a speech.

The Polish-Georgian Chamber of Commerce and Industry has also participated in the Forum as Official Participant and Partner of the event. The Chamber was represented by The President in Poland – Stanislaw Razniewski. The President of the Chamber in Poland has also delivered a presentation on the mutual business relations between Georgia and Poland as well as the offer of the Polish-Georgian Chamber of Commerce and Industry. During the presentation were also discussed further perspectives for the development of Georgia as a country connecting Europe and Asia and were presented the latest statistics on the economy of Georgia.  Thanks to the involvement of the Polish-Georgian Chamber of Commerce and Industry more than 30 participants took part in the Forum, including representatives of the Chamber’s member companies.

We would like to thank the organizers, partners and participants of the Polish-Georgian Business Forum for their initiative and commitment to the event. This project will undoubtedly serve and development the Polish-Georgian relations.

We hope that such events will take place periodically and will bring more attention to investment and trade opportunities in Georgia.

 

 

Georgian Version:

პოლონურ-ქართული ბიზნეს ფორუმი „ბიზნესის მართვა და ინვესტიცია საქართველოში – უპირატესობები და შესაძლებლობები“ წარმატებით გაიმართა ვარშავაში, სასტუმრო რედისონ ბლუში, 12 ივლისს.

ფორუმის მთავარი მიზანი იყო გაეცნო საქართველო, როგორც ახალი ინვესტიციების წამომწყები, წარედგინა პირობები და შესაძლებლობები საქართველოსა და უცხოურ ვაჭრობას შორის კოოპერაციის. ფორუმმა აჩვენა როგორც, საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალი, ასევე რეალური შესაძლებლობები და ქართულ კომპანიებთან პირდაპირი კომუნიკაციის ხელმისაწვდომი ბერკეტები. პრეზენტაციისას გამომსვლელები ორიენტირდნენ რეალური ინვესტიციების ფართო სპექტრზე, კოოპერატიულ და კომერციულ შესაძლებლობებზე პრეზენტაციის რისკებისგან თავის არიდების გარეშე.

ფორუმი ორგანიზებული იყო EU-Georgia Business Council (EUGBC)-ის მიერ საქართველოში არსებული პოლონეთის საელჩოსა და პოლონური სავაჭრო პალატის დახმარებით.

ბიზნეს კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო 300-ზე მეტმა მონაწილემ. ფორუმს ესწრებოდნენ პოლონური და ქართული მთავრობის წარმომადგენლები, პარლამენტი, დიპლომატიური კორპუსი, ბიზნეს სფეროსა და მედიის მონაწილეები. ფორუმის დასაწყისში ბ-ნ ზვიად ჭუმბურიძე,  EU-Georgia Business Council-ის გენერალური მდივანი, ასევე, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, გიორგი ვოლსკი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, გიორგი შარვაშიძე, საქართველოს ელჩი პოლონეთში, ილია დარჩიაშვილი და პოლონური სავაჭრო პალატის პრეზიდენტი გამოვიდნენ სიტყვით.

პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატა, ასევე, იღებდა მონაწილეობას ფორუმში, როგორც ოფიციალური მონაწილე და ღონისძიების პარტნიორი. პალატა წარდგენილი იყო პოლონეთის პრეზიდენტის – Stanislaw Razniewski-ს მიერ. პოლონეთში არსებული პალატის პრეზიდენტი, ასევე, წარადგინა პრეზენტაციით და ისაუბრა, როგორც საქართველოსა და პოლონეთს შორის არსებულ საერთო ბიზნეს ურთიერთობებზე, ასევე პოლონურ-ქართული სავაჭრო პალატის მიერ შეთავაზებული სერვისის შესახებ. პრეზენტაციის განმავლობაში განიხილეს საქართველოს, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ქვეყნის, განვითარების პერსპექტივები და, ასევე, ქვეყნის ეკონომიკის ბოლოდროინდელი სტატისტიკა. პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის ჩართულობით ფორუმში 30-ზე მეტი მონაწილე იყო, მათ შორის პალატის წევრი კომპანიების წარმომადგენლებიც.

მადლობას ვუხდით პოლონურ ქართული ბიზნეს ფორუმის ორგანიზატორებს, პარტნიორებსა და მონაწილეებს. აღნიშნული პროექტი აუცილებლად მოემსახურება პოლონურ-ქართული ურთიერთობების განვითარებას.

ვიმედოვნებთ, რომ მსგავსი ღონისძიებები პერიოდულად გაიმართება და საქართველოში სავაჭრო შესალებლობების მხრივ ყურადღებას მიიქცევს.

18 ოქტომბერი 2018