Georgian Evening – Special Event Dedicated to Georgia During Economic Forum in Krynica

One of the events accompanying this year’s XXVIII Economic Forum in Krynica will be Georgian Evening. The initiator and organizer of this event is the Polish Georgian Chamber of Industry and Commerce.

Georgian evening will take place on September 5. in the beautiful scenery of the Old Spa House in Krynica. One of the main reasons for organizing the meeting is the inauguration of the Polish Georgian Chamber of Industry and Commerce.

In the Evening, invited guests from Poland and abroad, including high-ranking representatives of the state administration, local government, entrepreneurs, together with the Chamber’s members and partners as well as representatives of the world of science and culture, will take part.

In addition to the presentation of Georgia as a partner country, the scope of activities of the Polish Georgian Chamber of Industry and Commerce, and the activities of its partners and members, guests of the evening will be able to see further perspectives on the development of cooperation between Poland and Georgia, and learn about the role of the Chamber in this cooperation.

A valuable part of the evening will be a tasting of fine Georgian wine, delivered by the mamber of the Chamber – company Marani.

ECONOMIC FORUM IN KRYNICA has been organized since 1992. Its originator is Zygmunt Berdychowski, a politician and social activist, and the organizer of the Institute for Eastern Studies Foundation. The mission of the Forum is to create a favorable climate for the development of political and economic cooperation in Europe.

The Krynica Economic Forum is currently one of the most important international events in Central and Eastern Europe, where the most important representatives of the world’s economic and political circles meet. Every year, more and more prominent guests arrive in Krynica, including presidents of countries, representatives of governments, local governments, business, the world of culture and journalists. Discussions are conducted on the most important issues of the contemporary geopolitical situation. For years, important declarations in the field of economic policy have been made at the Forum in Krynica. Both these and the opinions expressed by Forum participants are cited by world media and widely discussed by expert circles.

The Economic Forum in Krynica takes place every year in the first half of September. This year, its XXVIII edition will take place. The organizers expect that, as every year, this time over 3,000 people will participate in the event. guests from over 60 countries.

 

 

 

Jedną z imprez towarzyszących tegorocznemu, XXVIII Forum Ekonomicznemu w Krynicy będzie Wieczór Gruziński. Inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia jest Polsko Gruzińka Izba Przemysłowo Handlowa.

Wieczór Gruziński odbędzie się 05 września br. w pięknej scenerii Starego Domu Zdrojowego 
w Krynicy. Jednym z głównych powodów organizacji spotkania jest inauguracja działalności Polsko Gruzińskiej Izby Przemysłowo Handlowej.

W Wieczorze wezmą udział zaproszeni goście z kraju i zagranicy,  w tym wysokiej rangi przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorcy, wraz członkami 
i partnerami Izby oraz przedstawiciele świata nauki i kultury.

Poza prezentacją Gruzji jako kraju partnerskiego, zakresu działalności Polsko Gruzińskiej Izby Przemysłowo Handlowej oraz działalności jej partnerów i członków, goście wieczoru będą mogli zapoznać się z dalszymi perspektywami rozwoju współpracy obu krajów – Polski i Gruzji, oraz dowiedzieć się o roli Izby w realizacji tej współpracy.

Miłym akcentem wieczoru będzie degustacja wybornego gruzińskiego wina, dostarczonego przez członka Izby – firmę Marani.

FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY organizowane jest od 1992 roku. Jego pomysłodawcą jest Zygmunt Berdychowski, polityk i działacz społeczny, a organizatorem Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Misją Forum jest tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej w Europie.

Krynickie Forum Ekonomiczne to obecnie jedno z najważniejszych  międzynarodowych wydarzeń w Europie Środkowo – Wschodniej, na którym spotykają się najważniejsi przedstawiciele światowych kręgów gospodarczych i politycznych. Z każdym rokiem do Krynicy przybywa coraz więcej znamienitych gości, w tym prezydentów krajów, przedstawicieli rządów, samorządów,  biznesu, świata kultury i dziennikarzy. Prowadzone są tu dyskusje dot. najistotniejszych zagadnień współczesnej sytuacji geopolitycznej. Od lat na Forum w Krynicy padają ważne deklaracje z zakresu polityki gospodarczej. Zarówno one, jak i wygłaszane opinie uczestników Forum są cytowane przez światowe media i szeroko omawiane przez środowiska eksperckie.

Forum Ekonomiczne w Krynicy odbywa się rokrocznie w pierwszej połowie września. W tym roku odbędzie się jego XXVIII edycja. Organizatorzy spodziewają się, że jak co roku, i tym razem 
w wydarzeniu weżmie udział ponad 3 tys. gości z ponad 60 krajów.

 

 

 

ერთ-ერთი ღონისძიება, რომელიც ამა წლის კრინიცას XXVIII ეკონომიკურ ფორუმის თანმხლები იქნება, სწორედ ქართული საღამოა. ამ ღონისძიების ინიციატორი და ორგანიზატორი არის პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატა.

 

ქართული საღამო გაიმართება 5 სექტემბერს, ულამაზეს გარემოში, „Old Spa House”-ში, კრინიცაში. ერთი მთავარი მიზეზი ამ შეხვედრის ორგანიზების არის პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის ინაუგურაცია.

საღამოში მონაწილეობას მიიღებენ პოლონეთსა და სხვა ქვეყნებიდან მოწვეული სტუმრები, მათ შორის სახელმწიფო და ადგილობრივი ადმინისტრაციის უმაღლესი რანგის წარმომადგენლები, მწარმოებლები, პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის წევრები და პარტნიორები, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროს წარმომადგენლები.

საქართველოს, როგორც პარტნიორი ქვეყნის პრეზენტაციასთან, პოლონურ-ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატის საქმიანობასთან, მისი პარტნიორებისა და წევრების საქმიანობასთან ერთად, საღამოს სტუმრებს საშუალება ექნებათ პოლონეთსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივებს გაეცნონ, მიიღონ ინფორმაცია აღნიშნულ საქმიანობაში პალატის როლის შესახებ.

საღამოს მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება ქართული ღვინის დაგემოვნება, წარმოდგენილი პალატის წევრი კომპანიის – მარანის – მიერ.

კრინიცას ეკონომიკური ფორუმი 1992 წლიდან ტარდება. ორგანიზატორი არის Zygmunt Berdychowski, პოლიტიკური და სოციალური აქტივისტი, აღმოსავლეთის კვლევების ინსტიტუტის ორგანიზატორი. ფორუმი მიზნად ისახავს შექმნას ხელსაყრელი კლიმატი ევროპაში პოლიტიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარებისთვის.

კრინიცას ეკონომიკური ფორუმი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ღონისძიება ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, რომლის ფარგლებშიც ეკონომიკური და პოლიტიკური წრის მნიშვნელოვანი წარმომადგენლები ხვდებიან ერთმანეთს. ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი გამოჩენილი სტუმარი ჩადის კრინიცაში, მათ შორის პრეზიდენტები, მთავრობის/ადგილობრივი მთავრობის, ბიზნესის, კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, ჟურნალისტები. დისკუსია მიმდინარეობს თანამედროვე გეოპოლიტიკური სიტუაციის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე. წლების განმავლობაში არაერთი მნიშვნელოვანი დეკლარაცია გაკეთებულა ეკონომიკური პოლიტიკის სფეროში კრინიცას ფორუმზე. ამასთანავე, ფორუმის მონაწილეთა მოსაზრებების ციტირებას ახდენენ მსოფლიო მედიის წარმომადგენლები და ექსპერტთა წრეებშიც აქტიურად განიხილავენ.

კრინიცას ეკონომიკური ფორუმი ყოველწლიურად იმართება სექტემბრის პირველ ნახევარში. ამ წელს იმართება რიგით XXVIII ფორუმი. ღონისძიებაში 60 ქვეყნიდან დაახლოებით 3000 ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას.

18 ოქტომბერი 2018
|