Enterprise Georgia we Wrocławiu

W dniu 6 grudnia 2017 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli i firm członkowskich Polsko – Gruzińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej z Enterprise Georgia.

Enterprise Georgia jest wyspecjalizowaną agencją przy Ministerstwie Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju Gruzji, opierająca swoje działania na trzech filarach:
– Eterprise Georgia Business
– Enterprise Georgia Invest
– Enterprise Georiga Export

Agencja skupia się na wzroście konkurencyjności sektora prywatnego w Gruzji, zwiększaniu eksportu oraz promowaniu i wspieraniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Gruzji.

Polsko – Gruzińska Izba Gospodarczo Handlowa powstała z pasji Polaków do Gruzji i działa na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Polską i Gruzją. Jest jedną z wiodących organizacji biznesowych w Polsce.  Reprezentuje i chroni interesy ogromnej liczby przedsiębiorców, łącząc ponad 100 organizacji biznesowych z różnych branż.

Głównym celem spotkania była wymiana wzajemnych doświadczeń dotyczących współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Gruzją, a także omówienie kwestii związanych z mechanizmami wspierania eksportu, importu oraz procesów inwestycyjnych w obydwu krajach. Przedstawione zostały priorytetowe obszary działan w roku 2018, w tym między innymi szczegóły majowej misji gospodarczej członków Izby do Gruzji.

Ważnym elementem spotkania było podpisanie memorandum o współpracy pomiędzy Izbą i Enterprise Georgia, co wpłynie na jeszcze intensywniejszą kooperacje tych podmiotów i pozytywnie przyczyni się do zbliżenia gospodarczego Polski i Gruzji. Przy podpisaniu memorandum obecni byli także przedstawiciele Ambasady Gruzji w Polsce.

„Bardzo cieszymy się na dalszą, jeszcze bliższą współprace z Enterprise Georgia, która już wcześniej wspierała nasze projekty inwestycyjne w Gruzji. Dzisiejsze spotkanie i podpisany dokument wyznaczają nowy kierunek wspólnych działan” – podsumował podpisanie memorandum Stanisław Raźniewski, prezes Izby.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej zaprezentowali także region Dolnego Śląska, który po raz kolejny znalazł się na szczycie rankingu atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce i jest ciekawą propozycją dla gruzińskich inwestorów.

Related Posts